Om Carl Nielsen Museet

Carl Nielsen Museet er et museum for komponisten Carl Nielsen og hans hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen.
Carl Nielsen Museet foyer

På museet fremstilles de to kunstneres liv og virke. Udstillingen er opbygget kronologisk, og den fortæller historien om to særdeles selvstændige kunstnere, der både sammen og hver for sig satte afgørende præg på det danske kulturliv.

Carl Nielsens skrivebord

Museets indhold skyldes i høj grad en testamentarisk gave fra parrets børn til fordel for et museum for begge deres forældre. Denne gave har bl.a. gjort det muligt for museet at rekonstruere to stuer fra Carl og Anne Marie Carl-Nielsens sidste hjem på Frederiksholms Kanal med originalt inventar.

Forstudie til Rytterstatue af Kong Christian den 9.

 

Der er fri adgang til museet, og åbningstiderne er i høj grad tilpasset Odense Symfoniorkesters koncerter i Odense Koncerthus. Således er der god mulighed for at kombinere dit koncertbesøg med et besøg i Carl Nielsen Museet.

Museets butik byder på et rigt udbud af klassisk musik samt mulighed for at lytte til et stort udvalg af CD'erne. I sortimentet er en stor mængde forskellige indspilninger med Carl Nielsens musik.Derudover findes Odense Symfoniorkesters egne indspilninger og desuden et stort udvalg af såvel kendte som mindre kendte komponisters værker fra renæssancen og frem, opera, klassisk for børn og meget andet.

Året igennem er der forskellige arrangementer i museet, som du kan finde mere information om i kalenderen. 

Carl Nielsen 1908

Komponisten Carl Nielsen
Carl August Nielsen (1865-1931) er uden sammenligning den danske komponist, der er blevet mest kendt både set i et nationalt og et internationalt perspektiv. Såvel i sin samtid som i eftertiden har han øvet stor indflydelse på det danske musikliv dels via sine værker og dels via sit virke som dirigent, skribent og pædagog.
Udstillingen giver museumsgæsten lejlighed til at følge Carls livsforløb hele vejen fra drengeårene i Nr. Lyndelse på Midtfyn til hans voksne liv og virke, der førte til berømmelsen på Europas musikscener.

Carl Nielsen havde fantastiske minder fra sin opvækst, som er levende gengivet i erindringsværket Min fynske Barndom. Efter sin konfirmation blev han sendt i lære som købmand, men da denne gik fallit måtte den unge Carl og hans forældre igen overveje mulighederne. Til alt held gik der ikke længe, før en stilling som militærmusiker i Odense blev ledig. Carl konkurrerede sig til pladsen, som han tiltrådte 1. november 1879. Han blev ved denne stilling frem til udgangen af 1883, hvor han fortsatte sin færd videre mod København og en uddannelse på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. København blev Carl Nielsens faste base frem til sin død i 1931, men årene i Odense havde afgørende betydning for hans musikalske udvikling: det var her, han for alvor påbegyndte sin musikalske skoling dels igennem mere systematisk undervisning og dels igennem mødet med andre kunstnere, som prægede den unge Carl.

Særligt bemærkelsesværdige genstande i udstillingen er eksempelvis Carl Nielsens violiner, hans signalhorn og flygel - og blandt de mere kuriøse indslag hans strikketøj samt dødsmaske.
Sideløbende med den biografiske gennemgang fortælles også mere specifikt om hans alsidige musikalske produktion, der bl.a. omfatter seks symfonier, tre koncerter, en del scenemusik - herunder to operaer - foruden kammermusik og et stort antal sange.    

Anne Marie Carl-Nielsen ca. 1905

Anne Marie Carl-Nielsen
Carl Nielsen Museet handler også om Carl Nielsens hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, født Brodersen, (1863-1945), der foruden sin naturlige placering som hovedperson i Carl Nielsens liv, tillige indgår i museet som selvstændig kunstner med et stort antal vigtige og markante billedhuggerarbejder.

Anne Marie Carl-Nielsen var en fornem udøver af den naturalistiske  billedhuggerkunst og en af de store kvindeskikkelser i det danske kunstmiljø omkring århundredskiftet. Museet ejer og udstiller permanent den største enkeltsamling af hendes værker. Blandt de centrale værker - såvel i hele hendes produktion som i udstillingen - er relieffer fra Ribe Domkirke, diverse skitser og forstudier til rytterstatuen for Christian IX, buster af bl.a. Carl Nielsen foruden et stort antal statuetter af dyr. 
 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 35209115
EAN: 5798006611522

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer