CENTRUM Forskningscenter for centralitet

Call for papers: The fortified Viking Age

36. Tværfaglige Vikingesymposium
36th Interdisciplinary Viking Symposium
17 May 2017

The theme of the symposium is The Fortified Viking Age. Ever since the days of Saxo and the history of Thyra Dannebod as the builder of Dannewerk, fortification has been seen as an integrated historical narrative when we describe the centuries of the Viking age. Nowadays, we are not only addressing large externally oriented structures when we research Viking Age fortifications, but also internal structures which are likely to belong in local contexts. Besides regular fortresses and large farms, the fortified facilities include strategic structures oriented towards transport corridors both at land and at sea.

Research has long been focussing on the eventful decades of Harald Bluetooth's reign in the late 900s. However, new studies dealing with the basic settlement development in Viking Age society, as well as (new) studies in a number of specific structures, have provided a new data basis for looking at the genealogy and context of the fortified Viking Age in a broader perspective. This symposium invites presentations that explore these and other themes in Viking Age research. The theme encompasses all periods, genres and disciplines. Papers on open topics may also be considered.

The 36th Interdisciplinary Viking Symposium will be held on Wednesday, 17th May 2017 at the University of Southern Denmark, Odense. Specially invited guests as well as called proposals will focus on the latest Viking Age discoveries in presentations of 20-30 minutes. Presentations are 15-25 minutes in length, and will be grouped into 3-paper sessions of one and a half hour. Please allow 3 to 5 minutes for questions and discussion. All presentations will be held in a room with audio-visual and computer equipment. Abstracts should be no more than 500 words. Papers should be in English.

Abstracts can be submitted until the 1 March 2017 by e-mail to the organisers at: jesha@odense.dk. Please note that the deadline of 1 March is necessary to allow time for the reviewing process, and will not be extended. Proposals must be submitted as titles and abstracts. Upon submittal, proposals will be evaluated “blindly” by members of the Interdisciplinary Viking Symposium Board. Decisions regarding which proposals are accepted will be announced by the end of March 2017.

Presentations will be published in peer-reviewed format through the Interdisciplinary Viking Symposium series. It should be noted that submissions for publication are subject to a strict deadline. Questions or problems relating to the submission of proposals may be directed to the organisers via: jesha@odense.dk.

Kind regards,

Mette Bruus and Jesper Hansen (organisers)

Aktuelle forskningsprogrammer: For at koncentrere centrets forskningsindsats vil der i de følgende år være et særligt fokus på analyser af det urbane inden for forskningsprogrammet Urbane transformationer. En række andre forskningsprojekter er initieret før etableringen af forskningscentret CENTRUM og har således ikke en fælles tematisk problematik. Projekterne knytter dog alle an til aspekter af centralitet og vil kunne danne baggrund for projekter med et mere entydigt fokus på dette tema.

Nyheder

  • Henter nyheder..

Aktiviteter

  • Henter aktiviteter..
Vis flere aktiviteter ↩

Viden fra Odense Bys Museer

Du kan finde viden relateret til museets forskning i vores udgivne kilder.

Aktuelle projekterSe alle projekter »

Centrets målsætning

Centret skal:
  • - Formulere ansøgninger og tiltrække bevillinger til større forskningsprojekter om centralitet.
  • - Huse store forskningsprojekter og udføre forskning af høj kvalitet.
  • - Øge den faglige udveksling i afdelingen Kulturarv mellem fagområderne arkæologi og historie.
  • - Styrke synligheden af museets forskning i centralitet i museums- og universitetsverdenen gennem netværkssamarbejde, udgivelser, seminarer mv.
  • - Formidle forskningsresultaterne til offentligheden og derved bidrage til den aktuelle debat om centre og centralisering.

Forskningsfelt

Forskningscentret udforsker forholdet mellem det centrale og det decentrale inden for det fysiske og det mentale felt. Det fysiske relaterer sig til det stedsspecifikke og berører aktuelle debatter om f.eks. centrenes tiltrækningskraft og affolkningen af udkantsområderne. Det mentale aspekt vedrører aktuelle fokuspunkter som identitet og marginalisering.

Centret kobler sig på museets overordnede forskningsmæssige fokus på stedets betydning i samspillet mellem menneske og landskab. Landskabet – herunder det urbane – udgør rammer og vilkår for menneskers aktiviteter og identitet, men mennesker har på samme tid formet og påvirket landskabet gennem dagligt liv, produktion og udvinding, ideologier og planlægning.

Ved at inddrage en kronologisk ramme dækkende perioden fra de ældste tider og frem til i dag og ved en tværvidenskabelig tilgang dækkende arkæologi, historie, stednavnestudier og forskellige naturvidenskabelige discipliner vil væsentlige transformationspunkter kunne udskilles og analyseres. Forskningscentret kan således nuancere den aktuelle debat om forskellige facetter af centralitet.

Centerleder Mads Runge

Mads Runge
Centerleder

Forskningscentret ledes af ph.d. Mads Runge og udgøres herudover af en række in- og eksterne forskere involveret i projekter tilknyttet centret.

Centret er organisatorisk placeret i afdelingen Kulturarv, hvor ph.d. Jens Toftgaard er chef.

 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 35209115
EAN: 5798006611522

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer