CENTRUM Forskningscenter for centralitet

Nonnebakken som verdensarv?

Vikingeborgen Nonnebakken er med en indre og ydre diamter på hhv. 120 og 180 m på alle måder Odenses absolut største fortidsminde. Borgen er en af de såkaldte trelleborge, som Harald Blåtand anlagde omkring 980 som en del af et nationalt forsvarssystem. De andre trelleborge er Aggersborg og Fyrkat i Jylland, Trelleborg og Borgring på Sjælland samt i øvrigt Borgeby og måske Trelleborg i Skåne.

Danmark har i dag kun fem verdensarvssteder indenfor kultur: Kronborg, Roskilde Domkirke, Jelling-monumentet, parforce-jagtlandskabet på Nordsjælland (med bl.a. Dyrehaven og Eremitageslottet) samt Christiansfeld. Her til kommer vadehavsområdet og Stevns Klint, som er verdensarvssteder indenfor natur.

I 2014 blev der uden positivt resultat indsendt en fællesnordisk ansøgning vedr. ikoniske nordeuropæiske vikingelokaliteter. I ansøgningen optrådte de bedst bevarede af de såkaldte trelleborge, Aggersborg, Fyrkat og Trelleborg, mens Nonnebakken og den siden tilkomne trelleborg, Borgring ved Køge, ikke var med. Nonnebakken var fravalgt, fordi man på det tidspunkt vurderede, at anlægget var meget ødelagt og vanskeligt at formidle.

Disse forhold har siden ændret sig. Således foretog Odense Bys Museer august 2015 en lille forskningsgravning i den nordvestlige del af Nonnebakken, hvor det viste sig, at borgen på dette sted var langt bedre bevaret end tidligere antaget. Volden stod således i næsten 1 meters højde og borgfladen, som vikingerne gik rundt på, lå 2 m under nuværende terræn, beskyttet af tykke opfyldningslag. Samtidig har de største lodsejere på borgområdet, Odd Fellow Logen og Giersings Realskole, udvist interesse i at anlægget formidles yderligere.

Odense Bys Museer arbejder i disse år med et stort formidlings- og forskningsmæssigt sat under titlen ”Knuds Odense – vikingernes by”. Første led i projektet var de omfattende udgravninger i Odense centrum forud for byomdannelsesprojektet ”Fra Gade til By”. Næste skridt var åbningen af den store særudstilling med projektets navn, og et kommende mål er formidling i byrummet på præcis de steder, hvor historien har udspillet sig.

Lykkes det at få gjort Nonnebakken til verdensarv vil det være en markant blåstempling af projekt ”Knuds Odense – vikingernes by”. Samlet set er målet, at Odense gennem dette sats får et nyt felt at brande sig på. Processen er lang og flerårig, men trelleborgene som samlet fænomen er unikke og muligheden for at nå i mål er absolut realistisk.

Yderligere informationer om Nonnebakken og projekt ”Knuds Odense – vikingernes by” kan findes her

Vikingeborgen Nonnebakkens placering i byen. Ydre ring: voldgrav, indre ring: vold
Aktuelle forskningsprogrammer: For at koncentrere centrets forskningsindsats vil der i de følgende år være et særligt fokus på analyser af det urbane inden for forskningsprogrammet Urbane transformationer. En række andre forskningsprojekter er initieret før etableringen af forskningscentret CENTRUM og har således ikke en fælles tematisk problematik. Projekterne knytter dog alle an til aspekter af centralitet og vil kunne danne baggrund for projekter med et mere entydigt fokus på dette tema.

Nyheder

  • Henter nyheder..

Aktiviteter

  • Henter aktiviteter..
Vis flere aktiviteter ↩

Viden fra Odense Bys Museer

Du kan finde viden relateret til museets forskning i vores udgivne kilder.

Aktuelle projekterSe alle projekter »

Centrets målsætning

Centret skal:
  • - Formulere ansøgninger og tiltrække bevillinger til større forskningsprojekter om centralitet.
  • - Huse store forskningsprojekter og udføre forskning af høj kvalitet.
  • - Øge den faglige udveksling i afdelingen Kulturarv mellem fagområderne arkæologi og historie.
  • - Styrke synligheden af museets forskning i centralitet i museums- og universitetsverdenen gennem netværkssamarbejde, udgivelser, seminarer mv.
  • - Formidle forskningsresultaterne til offentligheden og derved bidrage til den aktuelle debat om centre og centralisering.

Forskningsfelt

Forskningscentret udforsker forholdet mellem det centrale og det decentrale inden for det fysiske og det mentale felt. Det fysiske relaterer sig til det stedsspecifikke og berører aktuelle debatter om f.eks. centrenes tiltrækningskraft og affolkningen af udkantsområderne. Det mentale aspekt vedrører aktuelle fokuspunkter som identitet og marginalisering.

Centret kobler sig på museets overordnede forskningsmæssige fokus på stedets betydning i samspillet mellem menneske og landskab. Landskabet – herunder det urbane – udgør rammer og vilkår for menneskers aktiviteter og identitet, men mennesker har på samme tid formet og påvirket landskabet gennem dagligt liv, produktion og udvinding, ideologier og planlægning.

Ved at inddrage en kronologisk ramme dækkende perioden fra de ældste tider og frem til i dag og ved en tværvidenskabelig tilgang dækkende arkæologi, historie, stednavnestudier og forskellige naturvidenskabelige discipliner vil væsentlige transformationspunkter kunne udskilles og analyseres. Forskningscentret kan således nuancere den aktuelle debat om forskellige facetter af centralitet.

Centerleder Mads Runge

Mads Runge
Centerleder

Forskningscentret ledes af ph.d. Mads Runge og udgøres herudover af en række in- og eksterne forskere involveret i projekter tilknyttet centret.

Centret er organisatorisk placeret i afdelingen Kulturarv, hvor ph.d. Jens Toftgaard er chef.

 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 35209115
EAN: 5798006611522

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer