CENTRUM Forskningscenter for centralitet

The Fortified Viking Age

36. TVÆRFAGLIGE VIKINGESYMPOSIUM
36th INTERDISCIPLINARY VIKING SYMPOSIUM
Wednesday, 17th may 2017, 11:00-17:00
Odense University, Campus
Campusvej 55, 5230 Odense M. (Auditorium 100)

PROGRAMME

11:00-11:10 Mette Bruus & Jesper Hansen (University Library of Southern Denmark & Odense City Museums)
Welcome and introduction

11:10-11:40 Lene B. Frandsen (ArkVest, Varde Museum)
Henne Kirkeby, a fortified settlement on the west coast of Denmark.

11:40-12:10 Christian Juel & Mads Ravn (The Vejle Museums)
Erritsø – A fortified Early Viking Age manor near Lillebælt. New investigations and research perspectives

12:10-12:40 Simon Nygaard (Aarhus University)
…nú knáttu Óðin sjá: The Function of Hall-Based, Ritualised Performances of Old Norse Poetry in Pre- Christian Scandinavian Religion

12:40-13:35 Lunch

13:35-14:05 Jens-Bjørn Riis Andresen (Aarhus University)
Trælborg – temporary camp or safety retreat?

14:05-14:35 Arjen Heijnis (Aarhus University)
Early Viking camps in Scandinavia and abroad

14:35-14:55 Mads Runge (Odense City Museums)
New archaeological investigations at Nonnebakken

14:55-15-15 Nanna Holm (Museum Southeast Denmark)
Borgring – the fifth, the first or somewhere in between?

15:15-15:45 Coffee

15:45-16:15 Frauke Witte & Astrid Tummuscheid (Museum Southern Jutland & Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein)
The Danewerk in the light of the recent excavations

16:15-16:45 Morten Søvsø (Museum of Southwest Jutland)
Emporia and town walls, ring fortresses and Christian mission – how the Jelling dynasty won all of Denmark

16:45-17:00 Discussion

17.00 End

Admission is free, but please e-mail Jesper Hansen (jesha@odense.dk) no later than May 7th if you wish to participate, in order that we can arrange coffee breaks, etc. It is also possible to sign up for dinner in the evening (own payment at restaurant in the city centre) at the same time.

Aktuelle forskningsprogrammer: For at koncentrere centrets forskningsindsats vil der i de følgende år være et særligt fokus på analyser af det urbane inden for forskningsprogrammet Urbane transformationer. En række andre forskningsprojekter er initieret før etableringen af forskningscentret CENTRUM og har således ikke en fælles tematisk problematik. Projekterne knytter dog alle an til aspekter af centralitet og vil kunne danne baggrund for projekter med et mere entydigt fokus på dette tema.

Nyheder

  • Henter nyheder..

Aktiviteter

  • Henter aktiviteter..
Vis flere aktiviteter ↩

Viden fra Odense Bys Museer

Du kan finde viden relateret til museets forskning i vores udgivne kilder.

Aktuelle projekterSe alle projekter »

Centrets målsætning

Centret skal:
  • - Formulere ansøgninger og tiltrække bevillinger til større forskningsprojekter om centralitet.
  • - Huse store forskningsprojekter og udføre forskning af høj kvalitet.
  • - Øge den faglige udveksling i afdelingen Kulturarv mellem fagområderne arkæologi og historie.
  • - Styrke synligheden af museets forskning i centralitet i museums- og universitetsverdenen gennem netværkssamarbejde, udgivelser, seminarer mv.
  • - Formidle forskningsresultaterne til offentligheden og derved bidrage til den aktuelle debat om centre og centralisering.

Forskningsfelt

Forskningscentret udforsker forholdet mellem det centrale og det decentrale inden for det fysiske og det mentale felt. Det fysiske relaterer sig til det stedsspecifikke og berører aktuelle debatter om f.eks. centrenes tiltrækningskraft og affolkningen af udkantsområderne. Det mentale aspekt vedrører aktuelle fokuspunkter som identitet og marginalisering.

Centret kobler sig på museets overordnede forskningsmæssige fokus på stedets betydning i samspillet mellem menneske og landskab. Landskabet – herunder det urbane – udgør rammer og vilkår for menneskers aktiviteter og identitet, men mennesker har på samme tid formet og påvirket landskabet gennem dagligt liv, produktion og udvinding, ideologier og planlægning.

Ved at inddrage en kronologisk ramme dækkende perioden fra de ældste tider og frem til i dag og ved en tværvidenskabelig tilgang dækkende arkæologi, historie, stednavnestudier og forskellige naturvidenskabelige discipliner vil væsentlige transformationspunkter kunne udskilles og analyseres. Forskningscentret kan således nuancere den aktuelle debat om forskellige facetter af centralitet.

Centerleder Mads Runge

Mads Runge
Centerleder

Forskningscentret ledes af ph.d. Mads Runge og udgøres herudover af en række in- og eksterne forskere involveret i projekter tilknyttet centret.

Centret er organisatorisk placeret i afdelingen Kulturarv, hvor ph.d. Jens Toftgaard er chef.

 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 35209115
EAN: 5798006611522

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer