Særudstilling
og
02. april 2008 - 08. september 2008

I anledning af 200-året for de spanske hjælpetroppers ophold i Danmark, vises en udstilling om spaniernes ophold og H.C. Andersens møde med dem.

Til H.C. Andersens tidligste minder hører mødet med de spanske soldater i Odense 1808. Denne grusomme første erindring giver lejlighed til at fortælle historien om Napoleons spanske hjælpetroppers ophold på Fyn for 200 år siden.

 

Skønt det at tropperne ankom til Danmark som venner og forlod landet ved englændernes hjælp som fjender på grund af den spanske revolte mod Napoleon, efterlod de (modsat de franske tropper) et særdeles sympatisk indtryk hos danskerne.

I H.C. Andersens første erindringer fra 1832 finder vi ikke de franske soldater nævnt, derimod vidner erindringerne om det dramatiske, men gode indtryk, spanierne gjorde: "Som brogede, halv glemte Drømme staae de første Erindringer for mig. Saaledes staaer Spaniernes Ophold i Odense (1808) fjernest. Jeg seer endnu hvor de kjørte forbi med Kanoner, husker en Soldat der tog mig paa sin Arm, dandsede og græd i det samme, han havde vist selv Børn i Spanien". I Mit Livs Eventyr fra 1855 lyder det: "Jeg var paa den Tid ikke mere end tre Aar, men dog husker jeg endnu ret vel, de næsten sortbrune Menesker, der larméde i Gaderne, Kanonerne, der bleve skudte af paa Torvet og foran Bispegaarden; jeg saae de fremmede Krigsmænd ligge og strække sig hen ad Gadens Fortog og paa Halmknipper inde i den halv nedbrudte Graabrødre Kirke... De franske Soldater omtaltes som overmodige og befalende, de Spanske som godmodige og venlige, mellem begge var Hadet blodigt; de stakkels Spaniere vakte mest Deeltagelse. - En Dag tog en spansk Soldat mig ppa sin Arm, trykkede mod mine Læber et Sølvbilled, han havde ved sit bare Bryst. Jeg husker, at min moder blev vred derover, thi det var noget Katholsk, sagde hun, men jeg syntes godt om Billedet og den fremmede Mand, der dandsede rundt med mig, kyssede mig og græd, han havde vist selv Børn hjemme i Spanien."

 

Henrettelse i Madrid

 

H.C. Andersen dvælede i sin digtning ved de spanskes ophold på Fyn. Hele to dramatiske værker bærer dette tema, men pudsigt nok er den tidligste digtning om de spanske samtidig også modelleret efter digterens tidligste erindring, og dette digt vandt, som et af de første, interessen blandt det europæiske publikum og banede på denne måde også vejen for digterens videre internationale karriere. Det første hæderstegn, digteren modtog, fik han af den svenske konge, Karl XIV Johan, der paradoksalt nok i 1808 var den øverstkommanderende for Napoleons hjælpetropper i Danmark - Jean Baptiste Bernadotte, prinsen af Ponte Corvo.

Historisk jul på Møntergården
Juleklip i barndomshjemmet
Bliv medlem af Museumsklubben
Tag et kig i webshoppen
 
 
Odense Bys Museer · Overgade 48 · DK-5000 Odense C
museum@odense.dk · Tel +45 6551 4601