Særudstilling
12. september 2008 - 12. januar 2009

I forlængelse af særudstillingen Livslyst på Fyns Kunstmuseum præsenteres billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens kunst fra perioden 1890-1940 på udstillingen Livsstykker

Portræt af Anne Marie Carl-Nielsen med en af sine modelheste på Langelinie, København, 1902

Livslyst-udstillingen tematiserer kulturstrømningen vitalismen i dansk kunst i perioden 1890-1940. Vitalisme betegner en særlig dyrkelse af livet og af fysisk sundhed, skønhed og styrke i kunst og kultur. Med kraftfulde skildringer af sport (bl.a. i tilknytning til de Olympiske Lege), mytologi, natur og hverdagsliv var periodens kunst et vigtigt bidrag til tanken om "en sund sjæl i et sundt legeme", men det var også en strømning, der rakte ud i alle kunstarter, frilufts- og sportsbevægelser, helsebevægelser etc. Vitalismen er således en bred kulturel bevægelse, der ved overgangen til 1900-tallet dyrkede forestillingen om en sund kultur, der skulle overvinde den stagnation og dekadence, mange oplevede i slutningen af 1800-tallet. Den betegner idealet om en ny begyndelse, der indgår i kulturens cykliske forløb svarende til naturens og menneskelivets regeneration og cyklus.

Anne Marie Carl-Nielsen skabte adskillige værker - herunder statuetter, skulpturer og tegninger - med kraftfulde dyr, mytologiske motiver og ikke mindst sportsfigurer, som med rette kan indskrives i en vitalistisk kontekst. Med udstillingen Livsstykker stilles der for første gang skarpt på Anne Marie Carl-Nielsen som en central figur i denne strømning i Danmark.
 
Sammen med sin mand, komponisten Carl Nielsen dyrkede hun både i livet og i kunsten den græske antik herunder interessen for sol og sundhed, hvilket også hører ind under den vitalistiske strømning. Ægteparret Nielsen foretog - såvel sammen som hver for sig - flere studierejser i Grækenland. Her arbejdede Anne Marie Carl-Nielsen på kopier af antikke figurer fra Akropolis, mens Carl Nielsen bl.a. komponerede Helios-ouverturen (1903), som er en hyldest til solen. Deres interesse for sundhed og den nye vitalistiske livsfilosofi og kunststrømning, kan bl.a. aflæses i deres brevkorrespondance. Den vitalistiske grundtanke fremgår også af Carl Nielsens essays og programnoter, hvor han netop formulerer vitalismens tanker om en grundlæggende livskraft - i livet og naturen såvel som i musikken.

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen fotograferet på Akropolismuseet i Athen foran Anne Marie Carl-Nielsens kopi af Typhonen

 

Ægteparret Nielsen færdedes i kunstnerkredse, hvor man dyrkede vitalismen. De kendte fx maleren og billedhuggeren J.F. Willumsen, maleren Oluf Hartmann, litteraturhistorikeren Vilhelm Wanscher, forfattere som Sophus Clausen, Johannes V. Jensen m. fl. De havde deres gang på herregården Fuglsang, hvor de indgik i en slags kunstnersaloner. Deres interesse for vitalismen har sat sit tydelige præg på litteraturen i deres bogreol, på udvalget af kunst på væggene i dagligstuen, hvor bl.a. Niels Skovgaards værk Dansende Piger i Megara havde fundet plads.

Men de var også ganske vitale i deres levevis, og i deres korrespondance kan man netop se, at de selv gik op i at være i god form. Blandt andet fulgte de som mange andre af tidens kunstnere det berømte hjemmegymnastikprogram Mit System fra 1904 af J.P. Müller, der blev verdensberømt i denne periode.
Kunstnerægteparrets interesse for de vitalistiske tanker blev endvidere videreført til deres børn, særligt til de to døtre, Anne Marie, gift Telmányi, der blev kunstmaler og Irmelin, gift Eggert Møller, der rejste til Hellerau nær Dresden for her at uddanne sig under gymnastikpædagogen Jaques-Dalcroze. Sine erfaringer herfra brugte Irmelin bl.a. til i samarbejde med sin far og J.F. Willumsen at arrangere friluftsspil i Dyrehaven. Fx opsatte de i 1915 Niels W. Gades Elverskud og J.P.E. Hartmanns Liden Kirsten.

Udstillingstitlen Livsstykker refererer således til de to kunstnere Anne Marie Carl-Nielsen og Carl Nielsen som særdeles selvstændige og banebrydende kulturpersonligheder inden for hver deres kunstart i perioden omkring 1900. Men den henviser tillige til de konkrete værker af Anne Marie Carl-Nielsen, der i høj grad fremstår som små værker - eller snarere små levende stykker - fulde af liv og bevægelse, og til Carl Nielsens musikstykker - større eller mindre værker, der på forskellig vis indskriver sig i en vitalistisk sammenhæng.
 
Livsstykker er en del af projektet På livet løs! Vital kunst og kultur i Danmark, der finder sted på 14 kulturinstitutioner landet over og som byder på en række udstillinger og arrangementer under temaet "vitalisme".
For mere information herom se: http://www.vitalisme.dk/

Carl Nielsen Museet
Claus Bergs Gade 11
5000 Odense C

 

Historisk jul på Møntergården
Juleklip i barndomshjemmet
Bliv medlem af Museumsklubben
Tag et kig i webshoppen
 
 
Odense Bys Museer · Overgade 48 · DK-5000 Odense C
museum@odense.dk · Tel +45 6551 4601