Særudstilling
06. februar 2009 - 17. maj 2009

Fyns Kunstmuseum viser den første udstilling med maleren Agnes Slott-Møller (1862-1937), der var en af sin tids mest markante personligheder. Hun var ofte oppe på barrikaderne i kampen for sin kunst og for at have en kunstnerisk karriere som kvinde. Livet igennem stod hun fast i troen på en genrejsning af en national stolthed ved at male historiske billeder. Det var hendes kunstneriske projekt. Et projekt, hun stort set var alene om at dyrke.

Den\r\ndøende\r\nfæstemand\r\n(eller\r\nFæstemanden\r\ndør),\r\n1906\r\n
- Udsnit. Olie på lærred, 82,0 cm x 136,5 cm I tilhørende udskåret og forgyldt ramme, 112,0 cm x 55 cm

Kunstner: Agnes\r\nSlott-Møller

Maleren Agnes Slott-Møller (1862-1937) var en af sin tids mest markante personligheder. Hun var ofte oppe på barrikaderne i kampen for sin kunst og sin insisteren på at have en kunstnerisk karriere som kvinde. Kompromisløst udlevede hun sin kunstnerdrøm, uafhængig af omgivelsernes ofte fordømmende holdning. Hun iscenesatte sig selv og overskred normerne for god opførsel for kvinder på den tid.

Portræt\r\nAgnes\r\nSlott-Møller

Agnes Slott-Møller blev først rost og siden meget udskældt for sine historie- og folkevisemalerier. Hun voksede op i en tid, hvor mange følte, der var fare for, at dansk kultur og sprog kunne forsvinde efter nederlaget ved Dybbøl Mølle i 1864. Livet igennem stod hun fast i troen på en genrejsning af en national stolthed ved at male historiske billeder. Det var hendes kunstneriske projekt. Et projekt, hun stort set var alene om at dyrke.

I sine folkeviseskildringer udtrykte Agnes Slott-Møller sig dog langt mere nuanceret og emotionelt. Her fokuserede hun på den poetiske side af livet med skæbnebestemt kærlighed og uforløste længsler. Dette billedunivers synes at stå i skærende kontrast til det stridbare liv, hun førte, og kan måske opfattes som udtryk for hendes drømme og indre sjæleliv.

Udstillingen på Fyns Kunstmuseum med værker af Agnes Slott-MøllerAgnes Slott-Møller fastholdt livet igennem stædigt og konsekvent sin ungdoms symbolistiske stil, hvilket medvirkede til, at hendes tidligere anerkendelse afløstes først af overbærenhed og derefter af en regulær tilsidesættelse i takt med, at hendes kunstsyn blev forældet. I dag kan hendes billeder dog stadig give os indblik i livet og kærligheden.

Agnes Slot-Møllers usædvanlige livsprojekt placerer hende i periferien af dansk kunst, hvor hun stort set har befundet sig siden. Dette har fire kunstmuseer, herunder Fyns Kunstmuseum, valgt at ændre gennem en meget omfattende udstilling - i øvrigt den første separate udstilling med hendes værker - og en tilhørende bog om hendes liv og værk.

Print informationsfolder om udstillingen.

Til udstillingen findes der materiale til undervisningsbrug som skoler kan downloade.

På Fyns Kunstmuseum vises 55 malerier, to relieffer og 32 tegninger. To malerier tilhører museet selv, mens resten er indlånt fra kunst- og kulturhistoriske museer samt af private ejere.

Udstillingen ledsages af en rigt illustreret bog på 186 sider, hvortil hører resumehæfte på engelsk samt værkfortegnelse. Seks eksterne forskere har foruden Iben Overgaard bidraget med tekster til antologien, der er den hidtil mest omfattende behandling af Agnes Slott-Møllers liv og værk. Antologien kan købes på Fyns Kunstmuseum for 185 kr. eller i Netbutikken.

Udstillingen er tilrettelagt af Skovgaard Museet, Odense Bys Museer, Vejen Kunstmuseum og Øregaard Museum med museumsdirektør Iben Overgaard, Skovgaard Museet som primus motor.

Udstillingen vises på fire museer landet over:
26.09.08 - 15.01.09: på Viborg Stiftsmuseum
07.02.09 - 17.05.09: på Fyns Kunstmuseum
07.06.09 - 15.09.09: på Vejen Kunstmuseum
07.10.09 - 15.01.10: på Øregård Museum

 

Historisk jul på Møntergården
Juleklip i barndomshjemmet
Bliv medlem af Museumsklubben
Tag et kig i webshoppen
 
 
Odense Bys Museer · Overgade 48 · DK-5000 Odense C
museum@odense.dk · Tel +45 6551 4601