Særudstilling
11. december 2009 - 01. februar 2010

På Møntergården i Odense kan du se en lille udstilling om de arkæologiske undersøgelser på slagmarken for kampen mellem svenske og dansk-allierede tropper ved Nyborg i november 1659.

15. december 2009 – 31. januar 2010

Slagmarksarkæologi på slagmarken ved Nyborg
Når sejrherren skriver historien, er det ifølge sagens natur en efterrationalisering! Så hvad skete der virkelig under slaget ved Nyborg? Efterladt på slagmarken ligger et bredt udsnit af, hvad 17.000 soldater og heste afskød eller tabte i løbet af en dags hårde kampe. Med metaldetektor lader de sig finde, og indmålt med GPS tegner fundene på nutidens marker et aftryk af de træfninger, som tilsammen udgjorde slaget. Slagmarksundersøgelsen er et samarbejde mellem Odense Bys Museer og Østfyns Museer.

Udsigt over slagmarken med den markante "Svenskehøjen" i midten. I området omkring denne høj foregik angrebet mod de svenske styrkers venstre flanke, hvilket den massive koncentration af fundne blykugler i området også vidner om. Set fra Nyborg

 

Efter slaget
Tabet af menneskeliv var stort. Omtrent 2.200 svenske og 1.700 dansk-allierede lå om aftenen tilbage på slagmarken! Blandt dem var Oluf Hansen fra oberst Kruses jyske rytteregiment. Efter at hesten var skudt under ham såredes han i lysken, men han var heldig! I løbet af natten kunne han selv slæbe sig ind til Nyborg, hvor han kom i pleje.

Et juleønske anno 1659
Juleaftensdag skrev Oluf Hansen til feltmarskal Schack fra Odense, hvortil han var ankommet på krykker. Han ville tilbage til sit regiment, der var draget videre, men manglede penge til både lægen og rejsen. Sine egne penge havde han for længst brugt på læge og pleje i Nyborg.

 

Et udvalg af de mange indsamlede blykugler fra slaget. Kuglernes mangeartede udtryk spænder over ubrugte (tabte) stykker, endnu med støbeelementerne tilstede, til stærkt deformerede stykker der tydeligvis har antruffet deres mål.

Tavse vidner om kampens vildskab
Fundene viser dele fra uniformer og udrustning, der er tabt eller flået af. Flere af de fundne genstande er formentlig udført af soldaterne selv i fritiden med bly lånt fra kuglerne. Svenske mønter vidner om et sold, som aldrig blev!

Fri adgang.

Møntergården
Overgade 48, Odense C

Historisk jul på Møntergården
Juleklip i barndomshjemmet
Bliv medlem af Museumsklubben
Tag et kig i webshoppen
 
 
Odense Bys Museer · Overgade 48 · DK-5000 Odense C
museum@odense.dk · Tel +45 6551 4601