Særudstilling
13. juni 2009 - 14. september 2009

Oplev Thorbjørn Laustens værker, som vidner om en kunstner, der går i videnskabsmandens fodspor og visualiserer naturvidenskabelige målinger, metoder og systemer i sin kunst.

Thorbjørn Lausten (f. 1945) er autodidakt kunstner på internationalt niveau og er en af de førende lyskunstnere herhjemme og i udlandet. Kernen i Thorbjørn Laustens værker er lys. Generelt involverer hans værker fx brug af stærke pærer på flere tusind watt, neon, sollyset eller endda lyset fra et Sankthans-bål.

Udstillingen NUET viser udvalgte værker af Thorbjørn Lausten fra Fyns Kunstmuseums omfattende samling af dansk konkret kunst. Det er første gang, at nogle af værkerne udstilles, såsom tegningerne til serien nuet - det polare rum fra 1996.

Laustens kunst er kryptisk og derfor er det ofte nødvendigt med uddybende forklaringer for at blive fortrolig med hans ideer med værkerne. Det er i selve ideen bag værket, at kunsten for alvor kommer til syne og i mindre grad ved det umiddelbare indtryk af de konkrete materielle konstruktioner, tegninger og malerier. Man behøver dog ikke at vide noget om baggrunden for værkerne for at nyde deres umiddelbare æstetiske kvaliteter.

Bjørns vandring

Kunstner: Thorbjørn Lausten

Laustens værker kan betragtes som et formidlende led mellem på den ene side menneskers sansning og opfattelse af omverdenen og på den anden side nogle naturvidenskabelige forhold. Hans kunst kan også ses som et forsøg på at bygge bro mellem den højteknologiske verden og de åndelige værdier. Eksempler herpå er hans grafiske visualiseringer af data indsamlet i grønlandske naturområder, såsom data om tidevandet. En vigtig pointe er, at visualiseringerne er dels menneskeligt bestemt - så at sige designet af mennesket. Hans visualiseringer er blot nogle rammer, inden for hvilke de nævnte data fx kan vises. Det vil sige, at hvor disse data vises ved hjælp af en graf, kan de sagtens vises med en figur

eller helt anden form for diagram. Derved sætter han fokus på måden, hvorpå vi vælger at vise resultatet af eksempelvis en måling. Det vi kan måle fra naturen, eksempelvis isbjørnes vandring, som er et eksempel fra serien nuet - det polare rum, bestemmes så at sige af naturen, men det er os som mennesker, der vælger, hvordan resultatet skal visualiseres. Det kan fx være som punkter i en graf, der indikerer en isbjørns forskellige positioner på dens vandring. Laustens visualiseringsværker fremhæver, at teknologien oftere og oftere er med til at skabe vores virkelighed.

Thorbjørn Lausten debuterede i 1969 på Kunstnernes Påskeudstilling. Han er en af de førende lyskunstnere herhjemme og i udlandet og har ligeledes udstillet, fx på Statens Museum for Kunst, Massachusetts College of Art i Boston og Weisses Haus i Hamburg. Nogle af hans værker kan også findes i det offentlige byrum, såsom Uret i Esbjerg og Hvidovre Lys-Tårn ved bydelens stadion. Ud over Fyns Kunstmuseum er han repræsenteret på museer landet over, eksempelvis Arken Museum for Moderne Kunst, Esbjerg Kunstmuseum, Herning Kunstmuseum, Den Kgl. Kobberstiksamling, Nordjyllands Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst. Lausten har modtaget adskillige priser, bl.a. Eckersberg-Medaillen og Weber Lysprisen. Desuden har han arbejdet som forsker ved det anerkendte MIT i Cambridge, Massachusetts. Endelig har han i en årrække været formand for Kunsthal Charlottenborg.

Introduktion til Thorbjørn Laustens kunst

 

Historisk jul på Møntergården
Juleklip i barndomshjemmet
Bliv medlem af Museumsklubben
Tag et kig i webshoppen
 
 
Odense Bys Museer · Overgade 48 · DK-5000 Odense C
museum@odense.dk · Tel +45 6551 4601