Bøger om kunst

Odense Bys Museer arbejder inden for kunsthistorie med: Hovedlinier i dansk kunst fra 1750 og fremefter, Dansk konkret og konstruktiv kunst, Kunst fra landsdelen.

Forlaget har en lang tradition for at udgive bøger om kunst. Vi udgiver både kataloger fra særudstillinger, forskningsbøger og de lidt mere populære udgivelser Fynske Fortællinger.

ISBN: 978-87-87345-57-6
ART
kr. 248,00
- Poul R. Weile

Fyns Kunstmuseum, Odense Bys Museer har igennem mere end en snes år været i berigende kontakt med billedkunstneren Poul Robert Weile (født i 1954), herunder har museet blandt andet købt en af hans skitser i bronze, mens kunstneren på sin side generøst har doneret museet flere af sine originalmode...

Læs den fulde beskrivelse

Fyns Kunstmuseum, Odense Bys Museer har igennem mere end en snes år været i berigende kontakt med billedkunstneren Poul Robert Weile (født i 1954), herunder har museet blandt andet købt en af hans skitser i bronze, mens kunstneren på sin side generøst har doneret museet flere af sine originalmodeller i gips.

Publikationen er den første samlede fremstilling af den fynsk fødte og nu i Berlin bosiddende kunstners omfattende og alsidige virke. Han har siden begyndelse af 1980’erne beskæftiget sig med alt fra tegning, grafik og fotografi over maleri samt skulptur til installationskunst, happening, performance og videokunst, ligesom han aldeles fordomsfrit har blandet flere af disse forskelligartede udtryksformer inden for et og samme værk. Trods denne variation i udtryksformer og materialer, og trods de utallige referencer til kunsten før og nu, som Poul R. Weile meget ofte benytter sig af, slår hans sprudlende temperament igennem alle hans arbejder. For han har en særegen måde at tviste sin kunst på,  han spiller altid pingpong med sin bredspektrede viden, sin samfundskritiske indstilling og håndværket som kunstner.

Kunstneren har selv initieret ideen bag bogen ART Poul R. Weile, mens hans sønner Sune og Nikolaj har bidraget til dens interview og datteren Liv har forestået dens grafiske design. På opfordring af Poul R. Weile har seniorforsker Anne Christiansen skrevet en kort kunsthistorisk introduktion til hans værk. I erkendelse af sit globale kontaktnet har kunstneren valgt at tekste den rigt illustrerede bog, der er på 180 sider, på fire sprog, nemlig dansk, engelsk, tysk og kinesisk. Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-57-6
ART
kr. 248,00
Udgivelsesår:
2012
Sidetal:
180
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-73-6
Anne Marie Carl-Nielsen
kr. 98,00
- født Brodersen

I 150-året for billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens fødsel udgiver Odense Bys Museer en biografi om den markante kunstners liv og værk. Bogen giver et indblik i de mange udfordringer, Anne Marie Carl-Nielsen som kvindelig kunstner i slutningen af 1800- og første halvdel af 1900-tall...

Læs den fulde beskrivelse

I 150-året for billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens fødsel udgiver Odense Bys Museer en biografi om den markante kunstners liv og værk. Bogen giver et indblik i de mange udfordringer, Anne Marie Carl-Nielsen som kvindelig kunstner i slutningen af 1800- og første halvdel af 1900-tallet var oppe imod: uddannelse, konkurrencer, bestillingsopgaver, ægteskab med komponisten Carl Nielsen, moderskab og forholdet til penge. Foruden stor anerkendelse for sine livfulde skildringer af landbrugets dyr opnåede hun at blive den første kvinde i verden til at udføre billedhuggerkunstens to mest prestigefulde opgaver: en rytterstatue af en konge (Christian 9.) og bronzedøre til en katedral (Ribe Domkirke).

Seniorforsker ved Odense Bys Museer Anne Christiansen bringer ny viden for dagen i denne første store biografi om billedhuggeren.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-73-6
Anne Marie Carl-Nielsen
kr. 98,00
Udgivelsesår:
2013
Sidetal:
424
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-56-9
ODENSE
kr. 98,00
- byen i naturen, naturen i byen

Denne flotte bog tager læseren med rundt til flere forskellige natur-lokaliteter i Odense. I tekst og illustration beskrives så forskellige steder som: Odense Fjord, Odense Å, Ryds Å, Stavis Å, Odenses skove, grusgravene i Tarup-Davinde og Kongens Have.

Bogens mange - og flotte - i...

Læs den fulde beskrivelse

Denne flotte bog tager læseren med rundt til flere forskellige natur-lokaliteter i Odense. I tekst og illustration beskrives så forskellige steder som: Odense Fjord, Odense Å, Ryds Å, Stavis Å, Odenses skove, grusgravene i Tarup-Davinde og Kongens Have.

Bogens mange - og flotte - illustrationer er udført af kunstnergruppen DANE, Danske Kunstnere for Natur og Miljø. Gruppen besøgte Odense i 2010, og resultatet af samarbejdet mellem Park & Natur, Odense Kommune, DANE og Forlaget Odense Bys Museer, kan nu ses i denne udgivelse.

 

 Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-56-9
ODENSE
kr. 98,00
Udgivelsesår:
2012
Sidetal:
80
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-58-3
Fynske Minder 2012
kr. 250,00

Odense Bys Museers årbog 2012 omhandler de fantastiske samlinger museet har. I ti spændende og levende artikler skrives om alt fra H.C. Andersens kærlige dedikation til Jenny Lind, om museets digitale samlinger og til samarbejdet mellem arkælologer og amatørarkæologer.
Bogens første artikel ...

Læs den fulde beskrivelse

Odense Bys Museers årbog 2012 omhandler de fantastiske samlinger museet har. I ti spændende og levende artikler skrives om alt fra H.C. Andersens kærlige dedikation til Jenny Lind, om museets digitale samlinger og til samarbejdet mellem arkælologer og amatørarkæologer.
Bogens første artikel er som altid skrevet af museumschefen. Torben Grøngaard Jeppsen begynder sin artikel "Samlinger ved Odense Bys Museer" med følgende indledning:
"Umiddelbart forbinder mange mennesker et museum med en konkret bygning og dens indhold af udstillinger. Det er dog langtfra altid, at der er en logisk sammenhæng mellem bygningen, der rummer museet, og det faktiske indhold. Mange museer huses i bygninger, som oprindeligt var skabt til helt andre formål, f.eks. Nationalmuseet i København, der er indrettet i gamle palæer ved Frederiksholms Kanal, og Mediemuseet i Odense, der har til huse i den gamle Brandts Klædefabrik. Faktisk bør et museum mere korrekt defineres som summen af tre ting: samlinger – viden – og faglig kunnen. Det er heri, at et egentligt museum skabes. Samlingerne omfatter materielle levn fra  fortiden, som er indsamlet for at bevare eksempler på fortidens liv, tanker, opfindsomhed og kunstneriske udfoldelser. For museerne er indsamling en kontinuerlig proces, og den sker med henblik på at sikre og bevare for en fremtid.

Indhold i 2012-udgaven er:

Samlinger ved Odense Bys Museer
Torben Grøngaard Jeppesen

 H.C. Andersen og Jenny Lind
Ejnar Stig Askgaard

 En helt særlig dedikation
 – med en ekstra god historie!
Torben Grøngaard Jeppesen

 Historiske samlinger i 150-årigt perspektiv
Henrik Harnow og Anders Myrtue

 Digitaliseringen af Mønt- og Medaljesamlingen 2009-11
Anders Myrtue

 Danmarks industrielle miljøer
 – nationens samling af materielle levn fra industrialiseringen
Henrik Harnow

 Historisk rids af magasinets genstande og placering
Dorte Gramtorp

 Hvem samler de for?
– eksempler på lægmænds bidrag til Odense Bys Museers oldsagssamling
Jesper Hansen og Mogens Bo Henriksen

 Kunstsamlingen ved Carl Nielsen Museet
Per Seesko og Ida-Marie Vorre

Medlemmer af Museumsklubben Odense Bys Museer modtager bogen gratis.

 

 Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-58-3
Fynske Minder 2012
kr. 250,00
Udgivelsesår:
2012
Sidetal:
192
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-7521-122-7
Aftenlandet
kr. 198,00
- motiver og stemninger i dansk landskabsmaleri omkring år 1800

Smukt katalog til udstillingen AFTENLANDET på Thorvaldsens Museum og Fyns Kunstmuseum der vises i 2011.
Redigeret af Gertrud Hvidberg-Hansen, Stig Miss og Birgitte Zacho.

Med udstillingen - og dermed også med bogen AFTENLANDET bliver det danske landskabsmaleri fra ca. 1770 og til ca...

Læs den fulde beskrivelse

Smukt katalog til udstillingen AFTENLANDET på Thorvaldsens Museum og Fyns Kunstmuseum der vises i 2011.
Redigeret af Gertrud Hvidberg-Hansen, Stig Miss og Birgitte Zacho.

Med udstillingen - og dermed også med bogen AFTENLANDET bliver det danske landskabsmaleri fra ca. 1770 og til ca. 1810 set i et helt nyt lys. Netop denne periodes landskabskunst er langt mere betydningsfuld og indholdsrig, end man hidtil har ment. Og det er i denne periode, at man overhovedet begynder at få et selvstændigt dansk landskabsmaleri. Bogen viser, at der var en "guldalder før Guldalderen", nemlig i form af maleriske skildringer af et lykkeland i et gyldent lys, der havde rødder tilbage til guldalderforestillinger i antikken.

 Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-7521-122-7
Aftenlandet
kr. 198,00
Udgivelsesår:
2011
Sidetal:
203
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-50-7
Fyns Kunstmuseum
kr. 148,00

Nyt stort bogværk om en af provinsens ældste, bedste og mest omfattende kunstsamlinger.

Den første selvstændige publikation nogensinde om Fyns Kunstmuseum. Der er tale om en rigt illustreret bog med den enkle titel Fyns Kunstmuseum. Bogen, der giver et nuanceret billede af museets...

Læs den fulde beskrivelse

Nyt stort bogværk om en af provinsens ældste, bedste og mest omfattende kunstsamlinger.

Den første selvstændige publikation nogensinde om Fyns Kunstmuseum. Der er tale om en rigt illustreret bog med den enkle titel Fyns Kunstmuseum. Bogen, der giver et nuanceret billede af museets omfattende samlinger, er udformet således, at den også kan fungere som et oversigtsværk over dansk kunsthistorie.

Baggrund
Det er godt 125 år siden, at kimen til det nuværende Fyns Kunstmuseum blev lagt. Kunstsamlingen i Odense blev nemlig etableret i forbindelse med, at byens private kulturhistoriske museum blev offentligt, det vil sige fik permanent støtte fra kommunen og staten. Mens det samlede museumsvæsen, der i dag kendes som Odense Bys Museer, har fået sin historie beskrevet dels i forbindelse med grundlæggelsen i 1885 og dels i jubilæumsskrifter i 1935 og 1985, er det første gang, Fyns Kunstmuseums historie og samling behandles i en selvstændig og uddybende publikation. Bogen er forfattet af mag. art. i kunsthistorie Anne Christiansen, der har været ansat ved Odense Bys Museer i 18 år, først som daglig leder af Fyns Kunstmuseum og siden som overinspektør for Enheden kunsthistorie m.m. Det er på baggrund af disse mange års virke med og ved Fyns Kunstmuseum, herunder med renoveringen af museumsbygningen, at bogen Fyns Kunstmuseum  er skabt.

Et kunsthistorisk oversigtsværk

Selv om publikationens primære sigte har været at skildre Fyns Kunstmuseums historie og fortælle om den righoldige samling af dansk kunst siden slutningen af 1700-tallet, har det også været tanken, at bogen i kraft af sin tematiske opbygning skulle kunne bruges som et kunsthistorisk oversigtsværk.

Bogens omfattende stof falder i to dele:

I den første og mindre del redegøres blandt andet for Fyns Kunstmuseums mæcener og erhvervelsespolitik. Desuden ses der nærmere på den efter danske forhold ganske udsædvanligt rigt udsmykkede, historicistiske museumsbygning. Den blev i 1885 opført med henblik på at huse museets rigt facetterede samlinger af kulturhistoriske og naturhistoriske genstande samt malerier og skulpturer. Men siden 1989 har bygningen alene rummet kunstsamling under navnet Fyns Kunstmuseum.

I bogens anden og større del behandles kunstsamlingen. Den består, foruden en mindre gruppe afstøbninger, af skulpturer fra den græsk-romerske antik samt fra den italienske renæssance tillige af en righoldig samling af danske kunstværker (malerier og grafik, skulpturer og installationer samt enkelte stykker kunsthåndværk) fra de sidste ca. 250 år. Grundet samlingens bredde og omfang har det været givtigt at undersøge den ud fra en tematiseret synsvinkel. Således underkastes blandt andet følgende genrer en nærmere undersøgelse: græsk-romerske samt nordiske myter, Bibelens historier, modelbilleder, folkelivsskildringer, portrætter, landskabsmaleri og opstillinger, ligesom der ses nærmere på såvel den abstrakte som den nonfigurative kunst.

De gode historier

Indholdsmæssigt har forfatteren valgt at lægge vægten på de mange gode historier, som hen ved 400 af museets bedste værker kan fortælle. Det gøres ved at gå tæt på kilderne og gennem udsyn til sammenlignelige værker herhjemme og i udlandet, samtidig med at værkerne sættes på plads i en større sammenhæng. Således fortælles: om museets grundlægger etatsråd, apoteker Gustav Lotze, der synes at have iscenesat sig selv som Odenses kulturfyrste; om den danske malerkunsts fader C.W. Eckersbergs interesse for nøgne kvindelige modeller og andre pikanterier; om museets erhvervelse af et stort værk af den først anerkendte og siden meget omdiskuterede symbolistiske maler, Agnes Slott-Møller; om den modernistiske maler J.A. Jerichaus skildring med en tilsyneladende religiøst indhold, men maleriet synes imidlertid at handle om hans svigefulde kæreste; om den surrealistiske kunstner Wilhelm Freddies sære assemblage fra 1937, hvori han giver sin version af samtidens royale skandalehistorie, nemlig den engelske konge, Edward 8.s abdikation til fordel for et ægteskab med en borgerlig kvinde, der endda havde to forliste ægteskaber bag sig; om den konkret kunstner Richard Mortensens forestillingsløse malerier og grafiske arbejder, hvis titler refererer til noget så synligt som geografiske lokaliteter; om billedkunstneren Ingvar Cronhammers monumentale installation, der er inspireret af en amerikansk instruktørs film om Vietnam-krigen, et værk, der på sin side baserer sig om en polsk-engelsk forfatters roman om en frygtindgydende rejse til Afrikas indre.

 

 

 

 Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-50-7
Fyns Kunstmuseum
kr. 148,00
Udgivelsesår:
2011
Sidetal:
464
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-52-1
Fynske Minder 2011
kr. 250,00

Denne årgang af Fynske Minder er helliget udpluk af de samarbejder og netværk, som Odense Bys Museer er involveret i både nationalt og internationalt. Bogen tager dig på rejse til bl.a. Island og Kina. Men også det mere nære er repræsenteret ved Kunstens Fyn, Odense Staalskibsværft og Historisk A...

Læs den fulde beskrivelse

Denne årgang af Fynske Minder er helliget udpluk af de samarbejder og netværk, som Odense Bys Museer er involveret i både nationalt og internationalt. Bogen tager dig på rejse til bl.a. Island og Kina. Men også det mere nære er repræsenteret ved Kunstens Fyn, Odense Staalskibsværft og Historisk Atlas Syddanmark.

Bliv medlem af Museumsklub Fynske Minder og få bogen gratis. Læs mere her

Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen indleder bogen med en artikel om bredden i museets netværkssamarbejde.

Øvrige artikler er:

Konservering ud af huset - et arkæologisk konserveringprojekt i Island

Historisk Atlas Syddanmark - når samarbejde bliver konkret

Odense Staalskibsværft - registrering og dokumentering af Danmarks største indusrielle miljø

De Vilde Svaner på rejse

Arkæologiske netværk og tværvidenskabelige samarbejdsprojekter - eksemplar fra den fynske arbejdsmark

Samarbejde omkring udstillingen Et Håndtryk

Kunstens Fyn

Highlights fra 2010

 

 

 Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-52-1
Fynske Minder 2011
kr. 250,00
Udgivelsesår:
2011
Sidetal:
180
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-41-5
Anne Marie Carl-Nielsen
kr. 98,00
- en registrant over billedhuggerens værker

Anne Marie Carl-Nielsen er en af dansk kunsts helt store billedhuggere. Hendes værk er først og fremmest repræsenteret på det museum i Odense Bys Museers regi, der - nok ikke helt retfærdigt - alene bærer hendes mand, den verdensberømte komponist, Carl Nielsens navn.
At Odense Bys M...

Læs den fulde beskrivelse

Anne Marie Carl-Nielsen er en af dansk kunsts helt store billedhuggere. Hendes værk er først og fremmest repræsenteret på det museum i Odense Bys Museers regi, der - nok ikke helt retfærdigt - alene bærer hendes mand, den verdensberømte komponist, Carl Nielsens navn.
At Odense Bys Museer i det hele taget er i besiddelse af denne store samling af Anne Marie Carl-Nielsens værker skyldes hendes og Carl Nielsens to døtre, Irmelin Eggert Møller og Anne Marie Telmányi. De to søstre henvendte sig i 1964 til Odense byråd med tilbud om, at byen kunne arve deres "nielseniana", dvs. Carl Nielsen-parrets righoldige indbo, såfremt man etablerede et museum for ægteparret Carl Nielsen. En aftale herom blev bragt i stand, således at man i forbindelse med fejringen af Odense bys 1000 års jubilæum i 1988 kunne indvie Carl Nielsen Museet i den til formålet opførte sidefløj til Odense Koncerthus.
Allerede i 1984 påbegyndte museet en manuel registrering af de mange genstande, bohave, musikalier og kunstværker, der havde tilhørt ægteparret Carl Nielsen. Godt en snes år senere fandt man, at tiden nu var moden til for alvor at sætte fokus på billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, herunder at tilvejebringe en ny, selvstændig digital registrant over hendes værker. Dette begrunder sig først og fremmest på kvaliteten af hendes arbejder, men også på at der næppe var nogen anden kvindelig kunstner herhjemme, der med så stor energi og så megen pondus formåede at give sine mandlige kolleger kamp til stregen med hensyn til at magte det kraftbetonede billedhuggerarbejde. Således konkurrerede hun sig blandt andet til en af fagets allermest prestigefyldte opgaver, en rytterstatue af en konge, nærmere betegnet af Christian IX. Denne bronzeskulptur i overnaturlig størrelse står på Christiansborgs Ridebane.

Den 560 sider store skildrer indledningsvis Anne Marie Carl-Nielsen liv og virke. Hvorefter følger 14 tematiske kapitler, der behandler hendes righoldige produktion, der først og fremmest tæller skulpturelle arbejder. Billedhuggerens virke spænder fra offentlige som bronzedøre til Ribe Domkirke og rytterstatuen af Christian IX over konkurrenceudkast til forskellige offentlige monumenter til portrætter, sportsmotiver og dyr. Sluttelig gives et indblik i hendes evner som tegner og formgiver af bogomslag m.m. Hvert af kapitel indledes med en kort beskrivelse af Anne Marie Carl-Nielsens håndtering af temaet, hvorpå følger en opregning - dvs. en registrering - de mange arbejder, hun har skabt inden for området. Det skal bemærkes, at bogen har et righoldigt billedmateriale, som i sig selv vil appellere til kunstinteresserede, der ønsker at vide mere om den markante billedhuggers virke. Mange af disse billeder er samtidige fotos, der dokumenterer hendes uforfærdede omgang med dyr samt hendes arbejde i atelier og værksted.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-41-5
Anne Marie Carl-Nielsen
kr. 98,00
Udgivelsesår:
2010
Sidetal:
557
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-33-0
Sanderumgaards Romantiske Have
kr. 68,00
- set med Eckersbergs og andre kunsneres øjne o. 1800

I 1793 blev hofmarskal og kammerherre Johan Bülow (1751 - 1828) forvist fra sin ansættelse ved hoffet, hvorpå han flyttede til sit nyligt erhvervede gods, Sanderumgaard på Fyn. Han gav sig straks i kast med at omlægge haven på Sanderumgaard og det foregik efter engelsk mønster i landskabeli...

Læs den fulde beskrivelse

I 1793 blev hofmarskal og kammerherre Johan Bülow (1751 - 1828) forvist fra sin ansættelse ved hoffet, hvorpå han flyttede til sit nyligt erhvervede gods, Sanderumgaard på Fyn. Han gav sig straks i kast med at omlægge haven på Sanderumgaard og det foregik efter engelsk mønster i landskabelig stil med snoede stiforløb, der gav den vandrende udsyn til stadig nye og afvesklende scenerier med rigt varieret beplantning, lysthuse og monumenter, der var opført på passende afstand af hinanden, hvor vand i form af slyngede kanaler og damme krydrede billedet med stemningsfulde spejlinger af himmel, skyer og trækroner.

De nuværende ejere af Sanderumgaard, kammerherreparret Susanne og Erik Vind, har siden starten af 2000-tallet arbejdet ihærdigt på renovering af herregårdens have i overensstemmelse med Bülows nu 200 år gamle intentioner. Helt i stil med den gæstfrihed hofmarskalen lagde for dagen, har familien Vind fra foråret 2010 givet offentligheden adgang til Sanderumgaards Romantiske Have.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-33-0
Sanderumgaards Romantiske Have
kr. 68,00
Udgivelsesår:
2010
Sidetal:
136
Oplag:
1.500
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-28-6
Den Fynske Landsby
kr. 48,00
- en fotografisk fortælling

Bogen er en fortryllende og fascinerende fotografisk fortælling, hvor læseren inviteres indenfor i et landbymiljø som det kunne have set ud i 1800-tallet. Den Fynske Landsby består af gårdmiljøer og huse, der alle oprindeligt har stået rundt om på Fyn og øerne.
Stort format med 150 i...

Læs den fulde beskrivelse

Bogen er en fortryllende og fascinerende fotografisk fortælling, hvor læseren inviteres indenfor i et landbymiljø som det kunne have set ud i 1800-tallet. Den Fynske Landsby består af gårdmiljøer og huse, der alle oprindeligt har stået rundt om på Fyn og øerne.
Stort format med 150 illustrationer. Fotos og grafisk tilrettelægning Mogens Winther, Winther Grafik.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-28-6
Den Fynske Landsby
kr. 48,00
Udgivelsesår:
2009
Sidetal:
160
Oplag:
3.000
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-30-9
Billedhugger Eiler Madsen
kr. 298,00

Inden for de seneste par år har kunstneren overgået sig selv. Fra at have skabt, hvad man kunne kalde sitrende figurer, masker og torsoer med mere stille energi, syntes noget i kunsterens univers at være eksploderet: Torsoer, stadig i bronze, men nu mere voldsomme i forarbejdningen, springer nu m...

Læs den fulde beskrivelse

Inden for de seneste par år har kunstneren overgået sig selv. Fra at have skabt, hvad man kunne kalde sitrende figurer, masker og torsoer med mere stille energi, syntes noget i kunsterens univers at være eksploderet: Torsoer, stadig i bronze, men nu mere voldsomme i forarbejdningen, springer nu mere spændstigt, aggressivt og erotisk op fra deres sokler i faretruende elegante kompositioner. Figurerne tiltrækker ved i vilde bevægelser, enkeltvis eller i par, at skildre den naturligst og mest dyriske side af mennesket. I oplevelsen af Eiler Madsens skulpturkunst synes de nyeste arbejde helt hæmningsløst at udleve et bredt register af de sprængladede følelser, som hans alvorsfulde maskemænd med ophøjet intellekt og døden i sigte grunder over. Tanker om meningen med den berusende dans ved afgrunden.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-30-9
Billedhugger Eiler Madsen
kr. 298,00
Udgivelsesår:
2009
Sidetal:
208
Oplag:
1. oplag
Vægt:
ISBN: 87-7838-930-5
Brendekildes glas
kr. 68,00
- form og dekoration for Fyens Glasværk

Bogen fortæller om Brendekildes arbejde for glasværket i perioden 1901-1904.
Medforfattere er: Niels Andersen, Anders Rehde Nielsen og Jørgen Schou-Christensen.
Bogen fortæller om  Brendekildes arbejde for glasværket i perioden 1901 - 1904, hvor han dels lavede kunstnerisk...

Læs den fulde beskrivelse

Bogen fortæller om Brendekildes arbejde for glasværket i perioden 1901-1904.
Medforfattere er: Niels Andersen, Anders Rehde Nielsen og Jørgen Schou-Christensen.
Bogen fortæller om  Brendekildes arbejde for glasværket i perioden 1901 - 1904, hvor han dels lavede kunstneriske forlæg til glasdekorationer, dels tegnede nye former til glasproduktion.

 Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 87-7838-930-5
Brendekildes glas
kr. 68,00
Udgivelsesår:
2004
Sidetal:
84
Oplag:
2500
Vægt:
ISBN: 87-7835-627-6
Brendekildes billedverden
kr. 68,00
- stemning og skæbne

Den fynske kunstner H.A. Brendekilde (1857-1942) slog igennem som maler i midten af 1880'erne. Han markerede sig på udstillinger herhjemme og i udlandet med realistiske skildringer af mennesker og natur på landet. H.A. Brendekilde stræbte efter at fastholde livet, døden og naturens skønhed....

Læs den fulde beskrivelse

Den fynske kunstner H.A. Brendekilde (1857-1942) slog igennem som maler i midten af 1880'erne. Han markerede sig på udstillinger herhjemme og i udlandet med realistiske skildringer af mennesker og natur på landet. H.A. Brendekilde stræbte efter at fastholde livet, døden og naturens skønhed. Dette kunstneriske livssyn har gjort ham til en værdsat maler i samtiden og nu igen blandt et nutidigt kunstpublikum. "Brendekildes Billedverden - stemning og skæbne" fortæller om H.A. Brendekildes levnedsløb som kunstner og om de værker - malerier, bogillustrationer og kunsthåndværk - han udførte i sin bedste periode, de to årtier fra 1880 til 1900.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 87-7835-627-6
Brendekildes billedverden
kr. 68,00
Udgivelsesår:
2001
Sidetal:
120
Oplag:
3000, 2.oplag
Vægt:
ISBN: 9788787345699
Fynske Minder 2013
kr. 250,00

Odense Bys Museers årbog 2013 har titlen "Stedets betydning og fortællingens kraft".
Igennem 10 artikler og beretning føres læseren rundt til både Thomas B. Thriges Gade, New York, Skt. Petersborg, kulturarven på Fyn, samt på besøg hos de berømte fynboer H.C. Andersen og Carl Nielsen...

Læs den fulde beskrivelse

Odense Bys Museers årbog 2013 har titlen "Stedets betydning og fortællingens kraft".
Igennem 10 artikler og beretning føres læseren rundt til både Thomas B. Thriges Gade, New York, Skt. Petersborg, kulturarven på Fyn, samt på besøg hos de berømte fynboer H.C. Andersen og Carl Nielsen.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 9788787345699
Fynske Minder 2013
kr. 250,00
Udgivelsesår:
2013
Sidetal:
182
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-71-2
ODENSE i forvandling
kr. 98,00
- Drømme og virkelighed

Odense er midt i en forvandling. Store projekter er i gang og visioner bliver
virkeliggjort. Centralt står omdannelsen af motorgaden Thomas B. Thriges Gade
til en ny bydel med kultur, boliger og et levende bymiljø. Den forkætrede gade
gennem bykernen bliver nu selv ti...

Læs den fulde beskrivelse

Odense er midt i en forvandling. Store projekter er i gang og visioner bliver
virkeliggjort. Centralt står omdannelsen af motorgaden Thomas B. Thriges Gade
til en ny bydel med kultur, boliger og et levende bymiljø. Den forkætrede gade
gennem bykernen bliver nu selv til historie - en historie om efterkrigstidens
bilfikserede planlægning og dens storstilede drøm om vækst og velstand.
Med
Odenses aktuelle forvandling som anledning ser denne bogs ti artikler nærmere på
nutidige som tidligere tiders forsøg på at definere og forme Odenses fremtid.
Det er ti fortællinger om skabelsen af det moderne Odense - om den grønne by, om
cyklisternes by, om butikkerne, om forstæderne, om havnen - og om Thomas B.
Thriges Gade!

Forfatterne kommer fra Odenses videns- og
kulturinstitutioner samlet af MASKOT-samarbejdet mellem Syddansk Universitet,
Odense Bys Museer, Odense Stadsarkiv/Historiens Hus og Statens
Arkiver/Landsarkivet for Fyn.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-71-2
ODENSE i forvandling
kr. 98,00
Udgivelsesår:
2013
Sidetal:
281
Oplag:
Vægt:
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 35209115
EAN: 5798006611522

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer