Tiden

H.C. Andersens tid (1805-75) var præget af store forandringer. Han blev født i en verden, hvor mange ikke overlevede barndommen, hvor kongen var loven, analfabetismen var udbredt, og hvor den tekniske og videnskabelige udvikling for alvor tog fart. "Tiden" er det første udstillingsrum, du som gæst i H.C. Andersens Hus træder ind i. Det sætter digteren og hans værker ind i en historisk sammenhæng ved at fokusere på periodens begivenheder, opfindelser og store personligheder.

Svingploven mm. - fra udstillingsafsnittet "Tiden"

H.C. Andersens tid (1805-75) var præget af store forandringer. Han blev født i en verden, hvor kun ca. 60% af den europæiske befolkning overlevede barndommen, hvor kongen var loven, analfabetismen var udbredt, og hvor den tekniske og videnskabelige udvikling for alvor tog fart. Ved hans død i 1875 var enevælden brudt, analfabetismen nær et minimum, og videnskab og teknik havde præget samfundet markant. Men det var stadig et Europa, hvor dødelighed og fattigdom var uhyre høj, hvor seksualiteten var tabubelagt, hvor dødsstraf var en selvfølge, og hvor krige stadigvæk var så hyppige, at de ikke gav anledning til særlig spalteplads i aviserne.

Kanonkugler og Europakort - fra udstillingsafsnittet "Tiden"

 

Det spektakulære historiske rum sætter digteren og hans værker i en historisk sammenhæng. Europakort fra henholdsvis 1805 og 1875 demonstrerer den voldsomme udvikling i grænsedragningen i løbet af disse 70 år, med nye nationalstaters opdukken og andre staters forsvinden. Tidsrummets krigshistorie indledes med Napoleon og afsluttes af Bismarck. Revolutionsbølgerne i 1830 og 1848, der ændrede de gamle magtstrukturer og banede vejen mod demokrati, skildres. Også den videnskabelige udvikling noteres gennem genstande som lygte til gasbelysning, vaccinationsinstrumenter, dampmaskine, svingplov, telegraf og fotografiapparat.

Det første frimærke: One penny black 1840

Derudover udstilles - i en række lynnedslag - originaldokumenter skrevet og påskrevet af tidsrummets store personligheder så som Lord Nelson, Napoleon, Goethe, Jenny Lind, Ørsted, Karl Marx og Wagner. Denne ejendommelige fornemmelse af at se noget, der engang var øjeblikkeligt og nu forbigangent, fører gæsterne tilbage til den tid, hvor H.C. Andersen levede, hvor slaveriet var i sin orden og dødsdomme en selvfølgelighed.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 35209115
EAN: 5798006611522

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer