Hvis du holder af H.C. Andersens digtning og har lyst til at øge din viden om digterens liv og værk, så skal du blive medlem af H.C. Andersen Samfundet – Odense.

Hvis du holder af H.C. Andersens digtning og har lyst til at øge din viden om digterens liv og værk, så skal du blive medlem af H.C. Andersen Samfundet - Odense.

Samfundets æresmedlem og tidligere formand, Niels Oxenvad, fortæller om H.C. Andersen og hans jyske bekendtskaber i haven til Hjermind Præstegård under en udflugt i forsommeren 2007.

H.C. Andersen Samfundet blev stiftet allerede i 1924 og har pt. 200 medlemmer i ind- og udlandet. Hvert år afholder Samfundet to møder - et om efteråret og et om foråret. Til møderne afholdes foredrag, der har relation til H.C. Andersen og hans tid. Forårsmødet er tillige generalforsamling. Ud over disse møder foretager Samfundet i for- eller sensommeren en lille udflugt til et mål i Danmark, der knytter sig til H.C. Andersens historie.

Som medlem af H.C. Andersen Samfundet - Odense opnår du med dit medlemskort fri adgang til H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem, og hvert år ved juletid modtager du museets årbog, Anderseniana, der indeholder en lang række artikler om den danske digter.

Vi håber, at medlemskabet vil være til stor fornøjelse for dig.

Medlemskabet koster 200 kr. årligt og kan opnås ved henvendelse til Samfundets sekretær Solveig Brunholm:

Odense Bys Museer
Overgade 48
DK-5000 Odense C
E-mail: sbm@odense.dk
Tlf.: 6551 4657

H.C. Andersens Odense
Historisk jul på Møntergården
Juleklip i barndomshjemmet
Bliv medlem af Museumsklubben
Tag et kig i webshoppen
 
 
Odense Bys Museer · Overgade 48 · DK-5000 Odense C
museum@odense.dk · Tel +45 6551 4601