IT-strategier og planer

I vores strategiske planer beskrives vores tanker for IT-udvikling ved Odense Bys Museer.

Udvikling og drift

Vi arbejder med digital kulturarv, webudvikling, forvaltning af samlingsdata, udstillingsdesign, sociale- og mobile medier og meget, meget mere.

Digital formidling

Der satses løbende på at få bragt data i spil for en langt bredere brugerkreds ved brug af IT-teknologi.

Historisk Atlas

Historisk Atlas er vores mest avancerede og succesfulde webformidlingsplatform til dato. Sitet fremviser over 45 unikke historisk kort og luftfotos og giver gæsterne mulighed for at gå på opdagelse i 4500 lokaliteter fra 150+ arkiver, biblioteker og museer i det sydlige Danmark.

Historisk Atlas er en åben delt platform og alle ABM-institutioner i Danmark er velkomne!

Læs mere her
Sites og services

Vi arbejder løbende på at gøre vores kulturarvsdata tilgængelig i en form, så de bliver tilgængelige for alle.

Medarbejdere

Vi bestiller grej, koordinerer IT-drift af medarbejdere og infrastruktur, drifter servere, udvikler websites, webapps, samlingssystemer.

Digitale samlinger

Tag et kig på nogle af vores samlinger online. Vi arbejder fortløbende på at tilgængeliggøre vores fælles kulturarv digitalt.

H.C. Andersen- genstande fra Andersens liv.

Odensebilleder- historiske fotos fra Odense.

Den Fynske Landsby- historiske bygninger fra Fyn.

Fine Fynske Fund- uddrag af den arkæologiske samling.

 

Find alle vores samlinger øverst under SAMLINGER.

 
 
Odense Bys Museer · Overgade 48 · DK-5000 Odense C
museum@odense.dk · Tel +45 6551 4601