Arkæologi

Jesper Hansen

Overinspektør, ph.d.
Overinspektør, ph.d.
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Leder af Arkæologi.
Forskning, registrering og formidling. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse. Sagsbehandling i henhold til Museumsloven.


Email: jesha@odense.dk
Telefon: 6551 4662
Mobil: 2090 1325

Mads Runge

Forskningscenterleder, ph.d.
Forskningscenterleder, ph.d.
Cand.mag. hovedfag i forhistorisk arkæologi

Centerleder i Kulturarv. Forskning og formidling. Formand for den Arkæologiske Arbejdsgruppe under Kulturstyrelsen.


Email: mtr@odense.dk
Telefon: 6551 4664
Mobil: 2090 1327

Anette Guldager Boye

Videnskabelig medarbejder
Videnskabelig medarbejder
Cand.mag. i historie

Arbejder primært med større arkivopgaver.


Email: agboy@odense.dk
Telefon:
Mobil: 5148 0112

Anine Madvig Struer

Arkæolog
Arkæolog
Mag.art. i arkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: amstr@odense.dk
Telefon: 6551 4601
Mobil:

Bente Bech

Arkæolog
Arkæolog
Mag.art., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: bbec@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2115 5047

Daniel Ravnholt Frandsen

Arkæolog
Arkæolog

Arkæologiske projekter


Email: dafra@odense.dk
Telefon: 6551 4601
Mobil:

Inger Bech

Arkæolog
Arkæolog

Arkæologiske udgravninger


Email: nbh@odense.dk
Telefon: 6551 4601
Mobil:

Jakob Bonde

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Mag.art., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Sagsbehandling i henhold til Museumsloven, herunder besvarelser af indkommet planmateriale, forespørgsler m.m. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse.


Email: jbon@odense.dk
Telefon: 6551 4652
Mobil: 2090 1311

Jakob Tue Christensen

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Sagsbehandling i henhold til Museumsloven, herunder besvarelser af indkommet planmateriale, forespørgsler m.m. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse.


Email: jtc@odense.dk
Telefon: 6551 4649
Mobil: 2090 1321

Kirsten Prangsgaard

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Udgravning, forskning og formidling vedr. arkæologi.


Email: kpr@odense.dk
Telefon: 6551 4667
Mobil: 2488 1911

Kirstine Haase

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger. Beretnings- og dataansvarlig på Thomas B. Thriges Gade-gravningen, del 1. Er fra 2016-2018 indskrevet som ph.d. ved Aarhus Universitet, UrbNet med projektet Livet i byen - urbane praktikker, netværk og identitet i Odense i perioden 11-1500


Email: kirha@odense.dk
Telefon: 6551 4646
Mobil:

Klaus Risskov Pedersen

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: klrpe@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2928 9657

Line Borre Lundø

Arkæolog
Arkæolog

Arkæologiske udgravninger

 


Email: lblun@odense.dk
Telefon:
Mobil: 3052 3372

Maria Elisabeth Lauridsen

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Sagsbehandling i henhold til Museumsloven, herunder besvarelser af indkommet planmateriale, forespørgsler m.m. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse.


Email: maera@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2037 9422

Michael Borre Lundø

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Tilsynsførende med bevaring af fortidsminder, sten- og jorddiger. Arkæologiske udgravninger. Ansvarlig for museets materiale til natur­videnskabelige analyser på fjernmagasinet.


Email: milj@odense.dk
Telefon: 6551 4666
Mobil: 2115 5038

Mikael Manøe Bjerregaard

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger. Beretnings- og dataansvarlig på Thomas B. Thriges Gade-gravningen, del 2


Email: mimb@odense.dk
Telefon: 2488 1914
Mobil:

Mogens Bo Henriksen

Museumsinspektør, ph.d.
Museumsinspektør, ph.d.
Cand.phil., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Registrering af forskning og formidling vedr. arkæologi. Ansvarlig for museets arkiv og for håndtering af danefæ. Varetager kontakt til amatørarkæologer og varetager henvendelser og besøg vedr. museets arkæologiske samling og arkiv.


Email: mbhe@odense.dk
Telefon: 6551 4645
Mobil: 2090 1318

Nermin Hasic

Museumsassistent
Museumsassistent

Ansvarlig for indscanning og registrering af udgravningsbilleder samt arkivarbejde og øvrige opgaver for arkæologerne. 


Email: neh@odense.dk
Telefon: 6551 4652
Mobil:

Peder Dam

Museumsinspektør og GIS-ansvarlig
Museumsinspektør og GIS-ansvarlig
Email: pda@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2364 2906

Simon Nissen

Arkæolog
Arkæolog
Bachelor i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: sgnis@odense.dk
Telefon:
Mobil: 3052 3233
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer