Arkæologi

Jesper Hansen

Overinspektør, ph.d.
Overinspektør, ph.d.
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Leder af Arkæologi.
Forskning, registrering og formidling. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse. Sagsbehandling i henhold til Museumsloven.


Email: jesha@odense.dk
Telefon: 6551 4662
Mobil: 2090 1325

Mads Runge

Forskningscenterleder, ph.d.
Forskningscenterleder, ph.d.
Cand.mag. hovedfag i forhistorisk arkæologi

Centerleder i Kulturarv. Forskning og formidling. Formand for den Arkæologiske Arbejdsgruppe under Kulturstyrelsen.


Email: mtr@odense.dk
Telefon: 6551 4664
Mobil: 2090 1327

Anette Guldager Boye

Videnskabelig medarbejder
Videnskabelig medarbejder
Cand.mag. i historie

Arbejder primært med større arkivopgaver.


Email: agboy@odense.dk
Telefon:
Mobil: 5148 0112

Anine Madvig Struer

Arkæolog
Arkæolog
Mag.art. i arkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: amstr@odense.dk
Telefon: 6551 4601
Mobil:

Bente Bech

Arkæolog
Arkæolog
Mag.art., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: bbec@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2115 5047

Charlotte Kaastrup Kolmos

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Arkæologiske udgravninger.

Pt. på barselsorlov


Email: ckko@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2928 9657

Esben Klinker Hansen

Arkæolog
Arkæolog

Arkæologiske udgravninger
Fotografering fra drone


Email: esbkh@odense.dk
Telefon: 6551 4649
Mobil:

Inger Bech

Arkæolog
Arkæolog

Arkæologiske udgravninger


Email: nbh@odense.dk
Telefon: 6551 4601
Mobil:

Jakob Bonde

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Mag.art., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Sagsbehandling i henhold til Museumsloven, herunder besvarelser af indkommet planmateriale, forespørgsler m.m. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse.


Email: jbon@odense.dk
Telefon: 6551 4652
Mobil: 2090 1311

Jakob Tue Christensen

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Sagsbehandling i henhold til Museumsloven, herunder besvarelser af indkommet planmateriale, forespørgsler m.m. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse.


Email: jtc@odense.dk
Telefon: 6551 4649
Mobil: 2090 1321

Jesper Brodal

Arkæolog
Arkæolog

Arkæologiske udgravninger


Email: jebro@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2364 2906

Kirsten Prangsgaard

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Udgravning, forskning og formidling vedr. arkæologi.


Email: kpr@odense.dk
Telefon: 6551 4667
Mobil: 2488 1911

Kirstine Haase

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger. Beretnings- og dataansvarlig på Thomas B. Thriges Gade-gravningen, del 1. Er fra 2016-2018 indskrevet som ph.d. ved Aarhus Universitet, UrbNet med projektet Livet i byen - urbane praktikker, netværk og identitet i Odense i perioden 11-1500


Email: kirha@odense.dk
Telefon: 6551 4646
Mobil:

Klaus Risskov Pedersen

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: klrpe@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2928 9657

Kristine Stub Precht

IT-ansvarlig arkæolog
IT-ansvarlig arkæolog
Mag.art., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Ansvar for Arkæologiafdelingens digitale opmålinger, hjemmeside og andre IT-løsninger. Desuden arkæologiske udgravninger.


Email: krisp@odense.dk
Telefon: 6551 4648
Mobil: 2937 9026

Line Borre Lundø

Arkæolog
Arkæolog

Arkæologiske udgravninger

Pt. på barselsorlov


Email: lblun@odense.dk
Telefon: 6551 4649
Mobil:

Maria Elisabeth Lauridsen

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Sagsbehandling i henhold til Museumsloven, herunder besvarelser af indkommet planmateriale, forespørgsler m.m. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse.


Email: maera@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2037 9422

Michael Borre Lundø

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Tilsynsførende med bevaring af fortidsminder, sten- og jorddiger. Arkæologiske udgravninger. Ansvarlig for museets materiale til natur­videnskabelige analyser på fjernmagasinet.


Email: milj@odense.dk
Telefon: 6551 4666
Mobil: 2115 5038

Mikael Manøe Bjerregaard

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger. Beretnings- og dataansvarlig på Thomas B. Thriges Gade-gravningen, del 2


Email: mimb@odense.dk
Telefon: 2488 1914
Mobil:

Mogens Bo Henriksen

Museumsinspektør, ph.d.
Museumsinspektør, ph.d.
Cand.phil., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Registrering af forskning og formidling vedr. arkæologi. Ansvarlig for museets arkiv og for håndtering af danefæ. Varetager kontakt til amatørarkæologer og varetager henvendelser og besøg vedr. museets arkæologiske samling og arkiv.


Email: mbhe@odense.dk
Telefon: 6551 4645
Mobil: 2090 1318

Nermin Hasic

Museumsassistent
Museumsassistent

Ansvarlig for indscanning og registrering af udgravningsbilleder samt arkivarbejde og øvrige opgaver for arkæologerne. 


Email: neh@odense.dk
Telefon: 6551 4652
Mobil:

Peter Birch Jensen

Museumsassistent
Museumsassistent

Arbejder primært med arkæologis hjemmeside, arkiv- og magasinopgaver samt registrering og stedfæstelse af stednavnemateriale ud fra bl.a. O1-kort


Email: pebj@odense.dk
Telefon:
Mobil:

Simon Nissen

Arkæolog
Arkæolog
Bachelor i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: sgnis@odense.dk
Telefon:
Mobil: 3052 3233

Sofie Laurine Albris

Email: soal@odense.dk
Telefon:
Mobil:
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 35209115
EAN: 5798006611522

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer