Mediemuseets billedsamling

Museets billedsamling består blandt andet af en stor samling pressefotografier, heriblandt Politikens historiske samling. Dele af samlingen er hidrørende fra nogle af Danmarks markante pressefotografer, som eksempelvis Mogens von Haven og Tage Christensen. 

Mediemuseet har tegnerne og illustratorerne Des Asmussens, Aage Sikker Hansens og Arne Ungermanns samlinger samt Dansk Litograflaugs samling af litografier/stentryk ca. 1820-1880.
Hertil kommer en større samling af film og medieklip af forskellig art.

Der arbejdes løbende på at digitalisere og tilgængeliggøre Mediemuseets billedsamlinger online.

Brug af Mediemuseets billeder 

Museet stiller dele af sin billedsamling gratis til rådighed for ikke-kommerciel brug i aviser, tidsskrifter og tryksager. Billederne må ikke videresælges, anvendes i annoncer eller i andre kommercielle sammenhænge. 

Dele af billedsamlingen er fortsat behæftet med copyright. I de tilfælde, hvor Odense Bys Museer har erhvervet rettighederne, kan brugsret købes sammen med den digitale kopi. I tilfælde, hvor copyright tilhører værkernes ophavsmand eller anden tredjemand, kan Odense Bys Museer levere billedet, mens copyright må afklares med rettighedshaveren.

Henvendelser vedrørende billeder fra Mediemuseets samling rettes til Lasse Top-Jensen:
ltjen@odense.dk

 

Bestilling

Pris pr. stk.

 
Højkvalitet filer (TIFF) 

 
800 kr.


Film og medieklip


Efter aftale

 
Nyoptagelse af museumsgenstande*

 
750 kr.

Nyscanning af fotografier/negativer

250 kr.


Research/ekspedition i forbindelse med 
bestilling eller billedbehandling

 
400 kr/timen

 

Alle priser er angivet inkl. moms.

*Billedet leveres som råoptagelse. Billedbehandling finder kun sted efter aftale og mod afregning af timeforbrug - dog minimum 1 time.

Betingelser

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer