Persondatapolitik

Persondatapolitik for årskortholdere samt tilmeldte til nyhedsbreve og arrangementer

Dataansvar
Odense Bys Museer tager databeskyttelse alvorligt.
Odense Bys Museer er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og museet sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse hermed. Inden for dette ansvar behandles modtagne data af museets ansatte. I det omfang data deles med andre, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale, der beskytter dine data.

Behandling af persondata
Odense Bys Museer sikrer fair og transparent databehandling, og vi beder dig alene om at stille dine kontaktoplysninger til rådighed for os med henblik på at kunne administrere din tilmelding eller medlemskab.
Odense Bys Museer opbevarer dine kontaktoplysninger så længe du er medlem eller tilmeldt og sletter dem, når medlemskabet ophører, eller arrangementet er afholdt. Ændres dine kontaktoplysninger, modtager vi gerne besked herom, og du kan kontakte os, hvis du har ændringer, der skal noteres.

Sikkerhed
Odense Bys Museers har interne retningslinjer, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Rettigheder
Det er nødvendigt for museet at modtage og anvende din persondata for at kunne administrere din tilmelding eller medlemskab.

jf. Persondataforordningen har du ret til:
- at anmode Odense Bys Museer om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger, når det, du er tilmeldt, er afsluttet.
- at modtage de personoplysninger, du har afgivet. Dette i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Køb et årskort
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer