CENTRUM Forskningscenter for centralitet

Ny artikel kaster nyt lys på Odenses opståen og den tidlige urbanisering i Sydskandinavien

Under CENTRUMs forskningsprogram Urbane Transformationer er netop udkommet en videnskabelig artikel om det tidligste Odense. Artiklen konkluderer, at Odense er minimum 100 år ældre end den traditionelle dåbsattest fra år 988. Artiklen peger videre på, at Odense – sammen med en håndfuld andre byer – kan lukke et hul i udviklingshistorien for Danmarks byer mellem 7-800-tallets handelsstationer som Ribe og Hedeby og de kongeligt anlagte byer fra omkring år 1000.

Artiklen er sidste led i forskningsprojektet Odenses Opståen – nye aspekter af den tidlige urbanisering i Sydskandinavien og er publiceret i tidsskriftet Danish Journal of Archaeology. Projektet er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Der kan læses mere om projektet på følgende blog-opslag: Den manglende brik til de tidlige danske byers historie

Artiklen kan indtil den trykte version udkommer og så længe, der fortsat er frieksemplarer, hentes på et af disse links: https://www.tandfonline.com/eprint/umP4g7Ds8HNxPQFRe5SK/full eller https://www.tandfonline.com/eprint/dx94uGjJyBVkpewVIeY3/full

Aktuelle forskningsprogrammer: For at koncentrere centrets forskningsindsats vil der i de følgende år være et særligt fokus på analyser af det urbane inden for forskningsprogrammet Urbane transformationer. En række andre forskningsprojekter er initieret før etableringen af forskningscentret CENTRUM og har således ikke en fælles tematisk problematik. Projekterne knytter dog alle an til aspekter af centralitet og vil kunne danne baggrund for projekter med et mere entydigt fokus på dette tema.

Nyheder

  • Henter nyheder..

Aktiviteter

  • Henter aktiviteter..
Vis flere aktiviteter ↩

Viden fra Odense Bys Museer

Du kan finde viden relateret til museets forskning i vores udgivne kilder.

Aktuelle projekterSe alle projekter »

Centrets målsætning

Centret skal:
  • - Formulere ansøgninger og tiltrække bevillinger til større forskningsprojekter om centralitet.
  • - Huse store forskningsprojekter og udføre forskning af høj kvalitet.
  • - Øge den faglige udveksling i afdelingen Kulturarv mellem fagområderne arkæologi og historie.
  • - Styrke synligheden af museets forskning i centralitet i museums- og universitetsverdenen gennem netværkssamarbejde, udgivelser, seminarer mv.
  • - Formidle forskningsresultaterne til offentligheden og derved bidrage til den aktuelle debat om centre og centralisering.

Forskningsfelt

Forskningscentret udforsker forholdet mellem det centrale og det decentrale inden for det fysiske og det mentale felt. Det fysiske relaterer sig til det stedsspecifikke og berører aktuelle debatter om f.eks. centrenes tiltrækningskraft og affolkningen af udkantsområderne. Det mentale aspekt vedrører aktuelle fokuspunkter som identitet og marginalisering.

Centret kobler sig på museets overordnede forskningsmæssige fokus på stedets betydning i samspillet mellem menneske og landskab. Landskabet – herunder det urbane – udgør rammer og vilkår for menneskers aktiviteter og identitet, men mennesker har på samme tid formet og påvirket landskabet gennem dagligt liv, produktion og udvinding, ideologier og planlægning.

Ved at inddrage en kronologisk ramme dækkende perioden fra de ældste tider og frem til i dag og ved en tværvidenskabelig tilgang dækkende arkæologi, historie, stednavnestudier og forskellige naturvidenskabelige discipliner vil væsentlige transformationspunkter kunne udskilles og analyseres. Forskningscentret kan således nuancere den aktuelle debat om forskellige facetter af centralitet.

Centerleder Mads Runge

Mads Runge
Centerleder

Forskningscentret ledes af ph.d. Mads Runge og udgøres herudover af en række in- og eksterne forskere involveret i projekter tilknyttet centret.

Centret er organisatorisk placeret i afdelingen Kulturarv, hvor ph.d. Jens Toftgaard er chef.

 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer