Bronzealderens sakrallandskab på Voldtofte Vestermark

Landskabet omkring Voldtofte har rummet mange bronzealdergravhøje. Højene har dannet særlige formationer i landskabet, og samlet set kan området betragtes som Danmarks største fortidsminde fra bronzealder. Et sakrallandskab.

 

Lusehoej Og Buskehoej

 To af områdets gravhøje - i forgrunden den rekonstruerede Lusehøj og i baggrunden den velbevarede Buskehøj.

Baggrund

En gang lå der mindst 25 bronzealdergravhøje i landskabet vest for Voldtofte, men de fleste er sløjfet i århundredernes løb for at skaffe jord til dyrkning, og markredskaberne har bogstaveligt talt skrællet de flere meter høje gravhøje ned til jordoverfladen. Således deler Voldtofte-højene skæbne med titusinder af oldtidshøje i det danske landskab, men når netop disse betragtes som særligt interessante, er det fordi de på flere måder skiller sig ud fra mængden.

Hoejlinier Boegebjerg

 Gravhøje, højlinjer og den naturlige bakke Bøgebjerg. © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

 

Blandt de mange gravhøje på Voldtofte Vestermark har 14 dannet en stor, vifteformet struktur, der består af tre helt rette linjer. Mod nord skærer de tre højlinjer hinanden på den markante, naturlige bakke Bøgebjerg. Hvis vi opfatter de 14 høje og bakken som én samlet struktur, er linjerne hhv. 1200, 1450 og 1430 m lange, og da har vi at gøre med Danmarks ubestridt største fortidsminde fra bronzealderen! Arkæologerne antager, at "højviften" har udgjort et storslået kultisk anlæg, hvor man udførte årstidsbestemte ritualer, ofringer, ligbrænding mv. Det er denne tese, de nye undersøgelser kan være med til at belyse.

Bronzealderoekse Med Skib

 Økse med indpunslet skibsmotiv fra en af områdets gravhøje

 

Kun en af højene - den enorme Buskehøj - er endnu bevaret, mens to er delvis bevaret; resten er sløjfet i løbet af de sidste 200 år. I den forbindelse er der fundet en mængde genstande, der viser, at dem, der blev begravet i højene, tilhørte den absolutte elite i yngre bronzealder (ca. 800 f.v.t.). Personerne havde tæt tilknytning til datidens internationale handelsnetværk, som strakte sig helt ned til Middelhavet. Genstande fra gravene viser også, at nogle af de gravlagte kan have været "kultledere", der forestod de kultiske handlinger i området. Tilsammen vidner fundene om, at Voldtofteområdet var den absolut rigeste region ikke blot i Danmark, men i hele Skandinavien i yngre bronzealder.

Guldstandknap Bronzealder

Såkaldt guldstangknap fra en af områdets gravhøje - måske en del af kultledernes udstyr.

 

Om få årtier vil de overpløjede gravhøje være slidt helt ned, og tilsvarende slider ploven også på arealerne mellem gravhøjene. Disse flader har antagelig også spillet en rolle i forbindelse med de kultiske handlinger på og omkring højene og Bøgebjerg. Her kan have ligget kulthuse, samlinger af ildsteder, stenkonstruktioner eller andre typer af anlæg, som der kun vil være bevaret spor af under muldlaget. 

 

Jesper Hansen
Mogens Bo Henriksen
Jakob Bonde
Mads Runge
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer