Rapporter

Den elektroniske rapportserie udgives af Centrum - Forskningscenter for centralitet og udkommer udelukkende digitalt

Kulturhistorisk stednavneanalyse fra Rynkeby, Sdr. Nærå og Åsum

Af Lisbeth Eilersgaard Christensen

Rapport nr. 1 2018 (hent som pdf)

 

Fynske arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Af Peter Mose Jensen

Rapport nr. 2 2018 (hent som pdf)

 

Søbassiner i Aalborg-området med potentiale for palæo-vegetationsstudier

Af Søren M. Kristiansen, Niels Haue, Torben Trier Christiansen & Thomas Ljungberg

Rapport nr. 3 2018 (hent som pdf)

 

Geomagnetiske undersøgelser af mulige landingspladser langs Odense Å og ved Kertinge Nor

Af Mikkel Fuglsang og Søren M. Kristiansen

Rapport nr. 4 2018 (hent som pdf)

 

Odenses opståen. En gennemgang af udvalgte jordfundne genstandsgrupper fra Odense Købstad med henblik på at eftervise spor af aktiviteter i sen jernalder og vikingetid.

Af Mogens Bo Henriksen

Rapport nr. 5 2018 (hent som pdf)

 

De seneste årtusinders havniveau ved Nørholm i den centrale del af Limfjorden.

Af Thomas Ljungberg og Søren M. Kristiansen

Rapport nr. 6 2019 (hent som pdf)

 

Fynske og nordjyske lokaliteter med metalfund 400-1100 e.Kr.

Af Malene Refshauge Beck, Torben Trier Christiansen og Mogens Bo Henriksen

Rapport nr. 7 2019 (hent som pdf)

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer