Urbane transformationer - Forskningsprogram

IMG 1884

Forskningsprogrammet Urbane transformationer analyserer gennem en række konkrete projekter de strukturelle og mentale aspekter af byers forandring over tid; hvordan byens funktioner, fysiske landskab og forestillingsverden kontinuerligt har formet og omformet hinanden. Programmet behandler magtens institutioner og personkreds såvel som hverdagens liv og praksisser som definerende for byens udvikling. Udgangspunktet er Odense, men analyserne relateres i alle tilfælde til generelle forskningsspørgsmål.

Programmet spiller ind i et internationalt forskningsfelt og vil med sit lange kronologiske sigte og tværvidenskabelige tilgang kunne illustrere en række nye aspekter af området. I selve forskningsemnet, byens transformationer, anlægges et nyt perspektiv, hvor fokus ikke er på kontinuitet eller brud, men på processuelle forandringer i urbaniseringens funktioner, former og udtryk. En eksemplificering af, hvordan forskningscentrets analyser kan spille ind i en aktuel debat, ses i artiklen "Byens transformationer".

 Thomas B Thriges Gade

CENTRUM er i regi af forskningsprogrammet Urbane transformationer engageret i en række netværk og repræsentationer og afvikler flere formidlingsarrangementer. Disse kan ses på siden Netværk.

IMG 7790

 

Mads Runge
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer