Albani Kirke i det tidlige Odense

Overgangen fra vikingetid til middelalder markerer begyndelsen på to skelsættende begivenheder i Danmarkshistorien, nemlig indførelsen af kristendommen og fremvæksten af byer. Kristendommen fik stor indflydelse på byernes udformning, med grundlæggelsen af kirker, klostre og kirkegårde. Det kristne tankegods og udøvelsen af kristendommen forandrede livet i byen, og samtidig smittede hverdagens praksisser af på det religiøse liv. I projektet Albani kirke i det tidlige Odense vil vi undersøge, denne gensidige påvirkning mellem kirke og by, på overgangen fra vikingetid til tidlig middelalder, med Odense som udgangspunkt.

Albani Kirke er Odenses ældste kirke og det var her den sidste vikingekonge, Knud d. Hellige, blev dræbt i 1086 og siden helgenkåret. Kulten omkring Knud d. Hellige betød, at vi i dag har et stort og unikt skriftligt kildemateriale fra den tidlige middelalder kaldet "Odenselitteraturen". Samtidig er der siden 1886 udført arkæologiske udgravninger i området omkring Albani Kirke og særligt de sidste 15 års undersøgelser har tilvejebragt et enestående og omfangsrigt arkæologisk datasæt. Projektet vil derfor dels dreje sig om at skabe et overblik over samtlige kilder til Albani Kirke og miljøet omkring, samt at undersøge, hvordan samspillet mellem Albani Kirke og den omgivende by var med til at forme livet i den tidlige middelalder.

 

Diskogkalk

Nadversæt af sølv fundet i bispegrav i Albani Kirek, 1000-tallet.

Fig 6

 Senmiddelalderlig graffiti af Albani Kirke på bagsiden af Skt. Knuds Kireks altertavle. Ældstkendte illustration af Albani Kirke.

Kirstine Haase
Mikael Manøe Bjerregaard
Projektbeskrivelse
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer