Industrien i det 21. århundrede

Robotter, klynger og fortællinger

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

I de senere år har den globale finanskrise og "hvad skal vi leve af" -diskussionen ført til en renæssance for idéen om, at økonomisk vækst er afhængig af en stærk produktionssektor. Men det er ikke uden problemer at få integreret den industrielle produktion i den nu dominerende fortælling om Danmark som videnssamfund. Industribegrebet synes at være belastet af den gamle industris krise, og selv om industrien med stor hast har bevæget sig ind i en højteknologisk fase, er dette ikke for alvor sunket ned i den almindelige idéverden.

Det er dén udfordring, projektet Industrien i det 21. århundrede tager op. Det sker gennem et forsknings- og formidlingsprojekt, der med den succesfulde fynske robotindustri som udgangspunkt vil undersøge og formidle udviklingen af videnstung industri i Danmark og sammenhængen med fortællinger og identitet.

Robotmesse

Et spor i projektet vil bestå i en industrihistorisk undersøgelse af robotklyngen med fokus på netværk, viden og produktion med inspiration fra klyngeteorien. Projektets andet spor fokuserer på dannelsen af nye identitetsskabende fortællinger i lyset af afindustrialiseringen. Her skal det blandt andet handle om byfortællinger i Odense og Horsens.

Lars Loading Gear Wheels

En vigtig del af projektet er at gøre op med den måde, industrien præsenteres på de danske museer for derigennem også at rejse en offentlig debat om industriens rolle i Danmark i dag. Den succesfulde robotklynge omkring Odense skal være vores konkrete eksempel, og med udgangspunkt i vores forskningsmæssige arbejde med den, ønsker vi også at udvikle nye måder at opbygge museumssamlinger og undervisning. Det billede, de danske kulturhistoriske museer tegner af industrien, hænger sammen med den måde, museerne har opbygget deres samlinger. Museerne har typisk fungeret som en art industrisamfundets gribbe, der har samlet ind fra lukkede eller lukningstruede virksomheder, snarere end de har opbygget samlinger ved at gå i dialog med virksomheder i vækst. Det er derfor projektets mål at undersøge og fortælle om den levende industri.

Deltagere

Projektet er et samarbejde mellem Odense Bys Museer, Danmarks Industrimuseum i Horsens, og Center for Maritim- og Erhvervshistorie ved Syddansk Universitet.

Projektet ledes af Kristoffer Jensen, museumsinspektør ved Danmarks Industrimuseum, Jens Toftgaard, kulturarvschef ved OBM og Jeppe Nevers, professor og centerleder ved Center for Maritim- og Erhvervshistorie. Udover projektlederne medvirker syv forskere og formidlere fra de tre institutioner: Julian Lamberty, post doc ved Institut for Historie, SDU, David H. Olsen, museumsinspektør, DIH; Camilla Schjerning, museumsinspektør, OBM; Sissel B. Fossat, forsker, OBM; Sally Thorhauge DIH; Dyveke Skov Larsen, museumsinspektør, OBM; Mette Stauersbøl Mogensen, museumsinspektør OBM. Desuden deltager René Schrøder Christensen, forsknings- og samlingschef ved Danmarks Jernbanemuseum og Morten Pedersen, afdelingsleder ved Nordjyllands Historiske Museum med konkrete bidrag.

Læs mere om projektet her: Velux-millioner til forskning i Odense 

 

 

Jens Toftgaard
Camilla Pryds Schjerning
Sissel Bjerrum Fossat
Industrien i det 21. århundrede
Funding
Projektdeltagere
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer