Vikingeborgen Nonnebakken

Om projektet

Harald Blåtands ringborg Nonnebakken er med sin centrale rolle i rigsdannelsesprocessen og sin fysiske fremtræden et af Odenses absolut største og væsentligste fortidsminder. Forskningsgravninger i 2015 og 2017 har påvist, at anlægget fortsat er yderst velbevaret og dermed rummer et stort forsknings- og formidlingsmæssigt potentiale. Dette har videre ført til, at borgen sammen Haralds øvrige fire danske ringborge, Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg og Borgring indgår i et aktuelt arbejde vedrørende en serienominering af borgene som UNESCO-verdenskulturarv.

1 2

En række publikationer og foredrag har over de seneste år præsenteret forskellige aspekter vedrørende Nonnebakken og flere vil følge. Projektet ledes af centerleder Mads Runge og involverer en række andre arkæologer og naturvidenskabelige eksperter fra forskellige institutioner.

Om Nonnebakken

Centralt i Odense ligger Nonnebakken, der i vikingetiden rummede en kæmpemæssig ringborg med en yder diameter på 180 m. Anlægget er én af minimum fem ringborge, som kong Harald Blåtand lod opføre omkring 980. Nonnebakken har navn efter et nonnekloster, der i 1100-tallet lå på vikingehøjen. Den udjævnede borgbanke, hvorpå Odd Fellow Logen i dag ligger, og enkelte andre spor kan anes i terrænet, men øvrige dele af borgen ligger godt bevaret, men gemt under den moderne by.

Nonnebakken kendes fra flere historiske kort, herunder det ældste kort over Odense, Brauns prospekt fra 1593, hvor anlægget fremstår som to halvmåneformede volde. På afbildninger helt op til slutningen af 1800-tallet kan volden stadig ses stående i flere meters højde. I 1909 fjernede et entreprenørhold dog store dele af det nordlige voldstykke for at anvende det til opfyldning af en gren af Odense Å og i dag fremstår området blot som en markant forhøjning ned mod et lavtliggende område mod åen. Fra 1700-tallet og frem er der fra Nonnebakken indkommet en række genstande fra vikingetiden, ligesom der gennem årene er foretaget flere mindre undersøgelser på arealet.

2 3

Man har altså gennem tiden kendt en del til anlægget. Alligevel har Nonnebakken helt frem til 2015 haft en lidt uklar position som en i stort omfang destrueret, "mulig trelleborg". I august 2015 og november 2017 fik museet mulighed for at foretage målrettede forskningsgravninger på Nonnebakken. Undersøgelserne påviste, at Nonnebakken ér en af Harald Blåtands ringborge og at bevaringsforholdene på stedet er rigtig gode med en velbeskyttet borgflade og en vold, der stadig står i minimum en meters højde.

12A12B

Mads Runge
Foredrag
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer