En Landsby fra H.C. Andersens tid

I Den Fynske Landsby møder du et landsbymiljø og et landskab som det kunne have set ud på H.C. Andersens tid.

 

I H.C. Andersens tid boede de fleste af os i bindingsværkshuse på landet og levede af landbrug. Gården og landsbyen var udgangspunkt for ens verdensopfattelse, og kontakten til byen var begrænset og mest forbundet med salg af varer på byens torvedage og markeder. Livet på gården eller husmandsstedet var et fysisk hårdt arbejde, og alles bidrag var af stor betydning. Man producerede selv stort set alt, hvad husstanden skulle bruge af mad, klæder, møbler, redskaber mv.  Mændene dyrkede jorden og passede de store husdyr, mens kvinderne havde ansvar for husholdning, børn, haver og smådyr. Børnene gik til hånde fra de var små, men gik også i skole fra deres 7. til deres 14. år. Som 14-årig blev man konfirmeret og var dermed at betragte som voksen.

Dette var 'opskriften' på de fleste bondelivsforløb i 1800-tallet, men det var et århundrede med en hastig udvikling, og for den enkelte bondedreng og -pige, var der alverden til forskel på, om man var født i 1805 eller 1895.  I de mellemliggende år skete der nemlig meget i Danmark. Med indførelse af grundloven i 1849 fik vi det første spæde demokrati. I 1814 kom skoleloven, der bestemte, at alle børn skulle undervises i syv år. Den teknologiske udvikling i århundredet lettede mangt et mark- og køkkenarbejde og gav et større afkast fra marker og dyr med stigende levestandard til følge. Den forventede levealder steg i løbet af 1800-tallet fra knap 40 år til ca. 50.

Fra 1800 til 1900 i Den Fynske Landsby
I Den Fynske Landsby, der udefra mest virker som idyl og stilstand, kan du opleve rammerne om det levede liv i denne foranderlige periode i Danmarkshistorien.

For indbyggerne i en fynsk landsby gav mange af de store begivenheder genklang i dagligdagen. Det åbne ildsted i dagligstuen blev skiftet ud med et separat køkken med støbejernskomfur, og der kom et hestetrukket tærskeværk i laden. Bonden købte sin ejendom til selveje, og de unge kom på højskole og fik andre input, end dem de hidtil havde fået fra deres forældre og bedsteforældre.

Det er denne udvikling - og den betydning, det havde for landsbyfolkene - som vi gerne vil formidle med 'En landsby fra H.C. Andersens tid'.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer