Markarbejderne i Den Fynske Landsby

Den Fynske Landsbyes markarbejdere arbejder sammen med Landsbyens faste landmænd om formidlingen af jordbruget i 1800-tallet. Samtidig er markarbejderne med til at formidle historien om jordbrugets udvikling i 1800-tallet, fortælle om hvad man dyrkede, hvad man brugte afgrøderne til og hvilke redskaber og maskiner man brugte - fra le til selvbinder, fra sædeløb til såmaskine... 

Som i en rigtig landsby i 1800-tallet er Den Fynske Landsby også i høj grad styret af årstiderne - og dette ses især på agerbruget. Jorden bliver pløjet og harvet, sået og høstet i overensstemmelse med årstider og vejrlig.

Markerne i Den Fynske Landsby dyrkes efter samme metoder som i 1800-tallet. Vi bruger heste til at trække de gamle redskaber, og vi dyrker de afgrøder, der var almindelige på Fyn for 150 år siden.

Vi dyrker markerne i 7-marksdrift, som var meget udbredt på Fyn og de øvrige danske øer i midten af 1800-tallet. 7-marksdrift betyder, at jorden er inddelt i syv marker, hvoraf de tre hvert år tilsås med korn, tre med græs, og én er braklagt. Afgrøderne skifter, således at man på en mark i løbet af syv år dyrker alle de forskellige afgrøder.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer
 
Error loading MacroEngine script (file: /COM/RegStatistics.cshtml)