Teglværksarbejderne

Da teglindustrien var på sig højeste på Fyn var der 140-150 aktive teglværker, de fleste var bondeteglværk med en lille og helt lokal produktuion.

Fra anden halvdel af 1800-tallet blev det mere og mere almindeligt at bygge sit stuehus i mursten i stedet for bindingsværk, som havde været tradition i århundreder. Med den stigende efterspørgsel efter mursten fra bønderne blev der behov for flere teglværker, der kunne levere de eftertragtede byggematerialer.

I Den Fynske Landsby er teglværksindustrien repræsenteret af Bladstrup Teglværk (nr. 12) fra slutningen af 1800-tallet. Som mange andre små teglværker blev Bladstrup etableret tæt ved en overfladisk lerforekomst, hvor det var nemt at komme til det ler, der skulle forarbejdes til mursten.

Den Fynske Landsbys teglværksfolk arbejder i lergraven og æltegraven og ved strygebordene, hvor det våde ler formes til mursten. Processen var (og er) tung og arbejdskrævende. Leret graves ud af lergraven med spader og køres på trillebøre til æltegraven. Her tilføres æltes leret ved hjælp af hestekræfter, indtil det er klar til at blive formet i træformene. En teglværksarbejder kunne stryge 4-6000 mursten om dagen - i Den Fynske Landsby klarer vi det med lidt færre…

I løbet af 1900-tallet blev teglværksarbejdet fuldstændig moderniseret, så det er kun på museumsteglværker, man kan opleve den gammeldags måde at producere teglsten. I Den Fynske landsby er det Levende Histories teglværksgruppe, der gennem arbejde og snak formidle den hårde arbejdsproces i og omkring Bladstrup Teglværk.

Se i kalenderen, hvornår Teglværksarbejderne er i sving.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer