Moderne Tider?

Moderne Tider? Fynske landbosamfund i 1800-tallet

Livet i de fynske landsbyer - og i Danmark som helhed - forandrede sig med stor hast i 1800-tallet.

Enevælde blev afløst af demokrati, og et stærkt lokalt fællesskab blev erstattet af et klassedelt samfund.
Hvor det gamle landbosamfund næsten var selvforsynende, blev det voksende marked og industrien i løbet af 1800-tallet vigtige medspillere. Samtidig gik landbruget fra at være stærkt styret af naturforholdene til at styre naturen stærkt.
Fæstesystemet blev ophævet, så flere bønder kom til at eje deres egen gård. Og mens livet som bonde tidligere var afhængigt af traditioner og forfædrenes erfaringer, gik de nye generationer i skole og fik et langt større udsyn til verden.

Udstillingen Moderne Tider? omhandler - ligesom Den Fynske Landsby - livet og samfundet i den brydningstid mellem før og nu, hvor ældgamle traditioner mødte nye ideer og strømninger. Var det et gammeldags samfund, eller udtryk for moderne tider?

Udstillingen er opdelt i en række temaer:
Den fynske natur

Bebyggelsen

Byggeskikken

Erhverv

Kommunikation

Menneske

Uddannelse

Udstillingens indhold er bestemt af museumsinspektørerne Lise Gerda Knudsen og Anders Myrtue.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer