Byggeskik

Byggeskik


De nye bygninger - gårde såvel som andre typer - var i begyndelsen af 1800-tallet stærkt præget af naturmaterialerne. I slutningen af århundredet havde bygnings-landskabet ændret sig fordi antallet af landbrug var mangedoblet og fordi man brugte nye byggematerialer.

Læs mere om:

Ældre byggeskik

Byggeskikken indtil 1800-tallet

Byggeskikken frem til 1900

Stuehuset

Avlsbygningerne

 

1800-tals hus fra Nordfyn som samler de væsentligste metoder i eet. Bindingsværkskrop og en (lidt yngre?) muret gavl. I lighed med bindingsværket er gavlen sat på syldsten. Taget er af eternit, men har givetvis oprindelig været af strå eller cementsten. Bemærk den grå nuance på de nedre tavl (flader i bindingsværket). Flere steder i Regionen har man brugt at kalke de øverste tavl hvide og de nederste gule.

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer