Mennesket

Mennesket

Den fynske landbefolkning fordobledes i løbet af det 1800-tallet. denne udvikling skyldtes, at dødeligheden efter midten af århundrede var faldende, mens fødselstallet lå stabilt på et højt leje frem til 1890'erne. Den faldende dødelighed kombineret med mange børn medførte et stort befolkningspres på landet. Resultatet af udviklingen blev en omfattende folkeflytning. Mange vandrede fra landet mod byerne, hvor industrialiseringen medførte et stort behov for ekstra arbejdskraft. Andre valgte helt at forlade Danmark - knap 20.000 fynboere udvandrede til Amerika i perioden 1868-1914.

Læs mere om:

Ægteskabet

Børnene

Befolkningsudviklingen

Dødeligheden

Levestandarden

Portræt af ægteparret Maren og Anders Rasmussen. Anders Rasmussen var væver. Ca. 1880.
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer