Børn i skole

Børn i skole


I de første danske skoler undervistes kun i den kristelige børnelærdom
De tidligste danske skoler var alle knyttet til kirken og havde som den vigtigste opgave, at lære børnene om kristendommen. Denne undervisning skete ved gennemgang og udenadslære af Luthers Lille Katekismus, der var en håndbog indeholdende kristendommens vigtigste læresætninger.

Kort over rytterskolerne på Fyn. 20 rytterskoler blev oprettet i Fyns rytterdistrikt. I alt blev der bygget 240 skoler i de 12 rytterdistrikter i perioden 1722-27. Skolerne blev alle bygget og indrettet efter samme mønster.

 

Skoleloven i 1814 betød undervisning i religion, skrivning, læsning og regning
I 1814 kom en skolelov, der blandt andet betød, at der blev undervisningspligt for alle børn fra deres 7. år. Skolegangen skulle gøre børnene til gode mennesker og nyttige samfundsborgere. Skoleloven medfører et stort behov for lærerkræfter, og skolelæreren bliver i 1800-tallet en af landsbyens centrale personer.

Med skoleloven af 1814 blev det bestemt, at der skulle være skoler i alle landets sogne, hvorfor en mængde skoler blev rejst i de følgende år. Den Fynske Landsbys skole fra landsbyen Eskær på Tåsinge er et eksempel på de mange nybyggede skoler.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer