Carl Nielsen & Musik

ISBN:
Min fynske Barndom
kr. 198,00
- Kommenteret udgave

Carl Nielsens erindringer Min fynske Barndom fra 1927 hører til blandt perlerne i den danske litteraturs memoirer. Det smukke erindringsværk blev forfattet på ganske kort tid - blot fire måneder - under rekonvalescens og kurophold i fire lande som følge af et voldsomt hjertetilfælde. De...

Læs den fulde beskrivelse

Carl Nielsens erindringer Min fynske Barndom fra 1927 hører til blandt perlerne i den danske litteraturs memoirer. Det smukke erindringsværk blev forfattet på ganske kort tid - blot fire måneder - under rekonvalescens og kurophold i fire lande som følge af et voldsomt hjertetilfælde. Det er datteren Irmelins fortjeneste, at Carl Nielsen skrev Min fynske Barndom. Igennem længere tid havde hun opfordret sin far til at nedskrive barndomserindringerne, nok fordi hun ønskede offentligheden den samme glæde, hun selv havde haft ved at høre sin far fortælle. Måske var det også hendes ønske, at eftertiden ikke blot skulle huske hendes far gennem hans store tonekunst, men også gennem hans talegave. Irmelins svigermor, Frida Møller, fungerede i vid udstrækning som Carl Nielsens sekretær under udarbejdelsen, hvorfor Min fynske Barndom gennem diktatet giver os et fint indtryk af Carl Nielsens talte ord.

Denne udgave af Carl Nielsens Min fynske Barndom sammenholder den trykte udgave fra 1927 med manuskripterne, der befinder sig på Det Kongelige Bibliotek, og tilføjer det fra manuskripterne, der blev udeladt i den endelige udgave. Carl Nielsens memoirer er i denne udgave yderligere forsynet med kommentarer, der vedrører hele persongalleriet og topografien fra Carl Nielsens barndomsland på Fyn.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN:
Min fynske Barndom
kr. 198,00
Udgivelsesår:
2015
Sidetal:
248
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-90267-30-8
Odense Bys Museer 2019
kr. 250,00

Årbogen 2019 er et skatkammer af historisk viden for alle, der vil have indblik i Odense Bys Museers mange spændende og varierede arbejdsområder.

I 12 medrivende artikler beretter museets medarbejdere om et år, der bærer præg af stor travlhed med udstillinger herhjemme og i udlandet, udg...

Læs den fulde beskrivelse

Årbogen 2019 er et skatkammer af historisk viden for alle, der vil have indblik i Odense Bys Museers mange spændende og varierede arbejdsområder.

I 12 medrivende artikler beretter museets medarbejdere om et år, der bærer præg af stor travlhed med udstillinger herhjemme og i udlandet, udgravninger på Fyn, banebrydende forskning og formidlingsprojekter for såvel store som små. 

Årbogen kommer vidt omkring. Fra museumsdirektørens analyse over udviklingen i Odense Bys Museers besøgstal over intens forskning i oldtidens ligbrændingspraksis til skildringer af børneoplevelser og nye undervisningsformer. Den sidste del af årbogen præsenterer - som altid - de største højdepunkter fra året, der gik.

Alt i alt byder årbogen på nærværende kulturhistorie og fascinerende læsning med mange flotte illustrationer fra et begivenhedsrigt år på Odense Bys Museer.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-90267-30-8
Odense Bys Museer 2019
kr. 250,00
Udgivelsesår:
2019
Sidetal:
209
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-90267-20-9
Odense Bys Museer 2018
kr. 250,00

I ti medrivende og interessante artikler fortæller museets medarbejdere om et år, der blev præget af stor travlhed med udstillinger, udgravninger, forskning og formidlingsprojekter.

Årbogen bevæger sig langt omkring. Fra museumsdirektørens beretning om et museum under forandring og i udv...

Læs den fulde beskrivelse

I ti medrivende og interessante artikler fortæller museets medarbejdere om et år, der blev præget af stor travlhed med udstillinger, udgravninger, forskning og formidlingsprojekter.

Årbogen bevæger sig langt omkring. Fra museumsdirektørens beretning om et museum under forandring og i udvikling over fortællingen om bevaring af bygningskulturarv til skildringen af frivillighed på Odense Bys Museer.
Alle ti artikler er skrevet af begejstrede og dybt engagerede skribenter, som brænder for at gøre viden og kulturhistorie levende og tilgængelig for alle læsere.

Den sidste del af årbogen præsenterer - som altid - de største højdepunkter fra året, der gik. Årsberetningen er fyldt med flotte illustrationer fra et begivenhedsrigt år på Odense Bys Museer.

Indhold:

Odense Bys Museer under forandring

Vikingesmykker under hammeren! - og en status over vikingetidens grave på Fyn

En tilsynsførendes dagbog

Af egen fri vilje. Frivillighed ved Odense Bys Museer

Bevaring af bygningskulturarv i Odense og Danmark i hundrede år

Børnemuseet på Møntergården - en ny kulturhistorisk oplevelse for alle sanser

Født til en anden skæbne. Om Bonde Simonsen og Anna Elisabeth Amalie Berg, ejerne af Elvedgård

"Drømmen om Kina" - et udstillingsprojekt

Levende Historie, 20 år i Den Fynske Landsby

Årsberetning 2017Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-90267-20-9
Odense Bys Museer 2018
kr. 250,00
Udgivelsesår:
2018
Sidetal:
183
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-90267-11-7
Odense Bys Museer 2017
kr. 250,00

Årbogen giver et indblik i museets mangeartede arbejds- og ansvarsområder. I 11 spændende og medrivende artikler beretter museets medarbejdere om et år, der bærer præg af stor travlhed med udstillinger, udgravninger, forskning og store formidlingsprojekter.

Årbogen kommer vidt omkring, f...

Læs den fulde beskrivelse

Årbogen giver et indblik i museets mangeartede arbejds- og ansvarsområder. I 11 spændende og medrivende artikler beretter museets medarbejdere om et år, der bærer præg af stor travlhed med udstillinger, udgravninger, forskning og store formidlingsprojekter.

Årbogen kommer vidt omkring, fra historien om en 200 år gammel bebyggelse på Møntergården og fortællingen om, da medierne blev kulturarv, til skildringen af H.C. Andersens æresborgerskab samt beretningen om det 10.500 år gamle skelet fra Koelbjerg, der pludselig har skiftet køn!

Alle artikler er skrevet af begejstrede og dybt engagerede skribenter, som brænder for at gøre viden og kulturarv levende og tilgængelig for alle læsere.

Derudover præsenterer sidste del af Årbogen, som altid, de største højdepunkter fra året, der gik - fascinerende læsning med mange flotte illustrationer fra et begivenhedsrigt år på Odense Bys Museer.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-90267-11-7
Odense Bys Museer 2017
kr. 250,00
Udgivelsesår:
2017
Sidetal:
197
Oplag:
Vægt:
ISBN: 9-788787-345934
Carl Nielsen-parrets kunstsamling
kr. 98,00

Carl Nielsen-parret fik gennem årene mange gode kunstnervenner, som i tidens løb forærede dem talrige gaver i form af egne kunstværker. Men også parrets kunstneriske datter Anne Marie Telmányi bidrog med arbejder til hjemmets prydelse, ligesom parret købte en del værker på udstillinger og kunsta...

Læs den fulde beskrivelse

Carl Nielsen-parret fik gennem årene mange gode kunstnervenner, som i tidens løb forærede dem talrige gaver i form af egne kunstværker. Men også parrets kunstneriske datter Anne Marie Telmányi bidrog med arbejder til hjemmets prydelse, ligesom parret købte en del værker på udstillinger og kunstauktioner. 

En betydelig del af Carl Nielsen-parrets indbo endte efter deres død hos nævnte datter, som testamenterede  hovedparten af arven samt mange af sine egne værker til Carl Nielsen Museet, der åbnede i 1988. 

I nærværende bog sættes der for første gang fokus på Carl Nielsen-parrets righoldige kunstsamling. De mange malerier, grafiske arbejder, skulpturer og kunsthåndværk belyses ud fra parrets sociale relationer til de pågældende værkers skabere, ligesom rammerne om samlingen - det vil sige parrets i alt syv boliger i København - inddrages i behandlingen.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 9-788787-345934
Carl Nielsen-parrets kunstsamling
kr. 98,00
Udgivelsesår:
2015
Sidetal:
431
Oplag:
Vægt:
ISBN: 9 788787 345927
I Fyn er alting anderledes
kr. 198,00
- en antologi om Carl Nielsen og hans fynske baggrund

Komponisten Carl Nielsen (1865-1931) betragtede livet igennem indtrykkene fra sin barndom og opvækst på Fyn som det væsentligste grundlag for sit virke og genkaldte sig ofte minderne fra sin fødeø med stor glæde. Og tilknytningen gik begge veje. Fynboerne følte - og føler - sig også særligt knyt...

Læs den fulde beskrivelse

Komponisten Carl Nielsen (1865-1931) betragtede livet igennem indtrykkene fra sin barndom og opvækst på Fyn som det væsentligste grundlag for sit virke og genkaldte sig ofte minderne fra sin fødeø med stor glæde. Og tilknytningen gik begge veje. Fynboerne følte - og føler - sig også særligt knyttede til Carl Nielsen.

Denne antologi går helt tæt på komponistens fynske univers. Otte forfattere bidrager her med hver deres særlige indfaldsvinkel til et samlet billede af dét, der kendetegnede samtidens Fyn og formede Danmarks største komponist.

Antologien kommer omkring Carl Nielsens slægt, det fysiske landskab i Carl Nielsens barndom, det midtfynske spillemandsmiljø i anden halvdel af 1800-tallet, udvandringen i samme periode, Odense omkring 1880 og miljøet omkring regimentsmusikken i byen ved samme tid, Carl Nielsen i det folkelige gennembrud og sidst men ikke mindst hans musikalske hyldest til hans fødeø: Fynsk Foraar.

Alle artikler er rigt illustrerede med henblik på også visuelt at præsentere læseren for Carl Nielsens Fyn; et sted, hvor alting - med komponistens egne ord - er anderledes.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 9 788787 345927
I Fyn er alting anderledes
kr. 198,00
Udgivelsesår:
2015
Sidetal:
173
Oplag:
1. oplag
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-73-6
Anne Marie Carl-Nielsen
kr. 98,00
- født Brodersen

I 150-året for billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens fødsel udgiver Odense Bys Museer en biografi om den markante kunstners liv og værk. Bogen giver et indblik i de mange udfordringer, Anne Marie Carl-Nielsen som kvindelig kunstner i slutningen af 1800- og første halvdel af 1900-tall...

Læs den fulde beskrivelse

I 150-året for billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens fødsel udgiver Odense Bys Museer en biografi om den markante kunstners liv og værk. Bogen giver et indblik i de mange udfordringer, Anne Marie Carl-Nielsen som kvindelig kunstner i slutningen af 1800- og første halvdel af 1900-tallet var oppe imod: uddannelse, konkurrencer, bestillingsopgaver, ægteskab med komponisten Carl Nielsen, moderskab og forholdet til penge. Foruden stor anerkendelse for sine livfulde skildringer af landbrugets dyr opnåede hun at blive den første kvinde i verden til at udføre billedhuggerkunstens to mest prestigefulde opgaver: en rytterstatue af en konge (Christian 9.) og bronzedøre til en katedral (Ribe Domkirke).

Seniorforsker ved Odense Bys Museer Anne Christiansen bringer ny viden for dagen i denne første store biografi om billedhuggeren.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-73-6
Anne Marie Carl-Nielsen
kr. 98,00
Udgivelsesår:
2013
Sidetal:
424
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-58-3
Fynske Minder 2012
kr. 250,00

Odense Bys Museers årbog 2012 omhandler de fantastiske samlinger museet har. I ti spændende og levende artikler skrives om alt fra H.C. Andersens kærlige dedikation til Jenny Lind, om museets digitale samlinger og til samarbejdet mellem arkælologer og amatørarkæologer.
Bogens første&n...

Læs den fulde beskrivelse

Odense Bys Museers årbog 2012 omhandler de fantastiske samlinger museet har. I ti spændende og levende artikler skrives om alt fra H.C. Andersens kærlige dedikation til Jenny Lind, om museets digitale samlinger og til samarbejdet mellem arkælologer og amatørarkæologer.
Bogens første artikel er som altid skrevet af museumschefen. Torben Grøngaard Jeppsen begynder sin artikel "Samlinger ved Odense Bys Museer" med følgende indledning:
"Umiddelbart forbinder mange mennesker et museum med en konkret bygning og dens indhold af udstillinger. Det er dog langtfra altid, at der er en logisk sammenhæng mellem bygningen, der rummer museet, og det faktiske indhold. Mange museer huses i bygninger, som oprindeligt var skabt til helt andre formål, f.eks. Nationalmuseet i København, der er indrettet i gamle palæer ved Frederiksholms Kanal, og Mediemuseet i Odense, der har til huse i den gamle Brandts Klædefabrik. Faktisk bør et museum mere korrekt defineres som summen af tre ting: samlinger - viden - og faglig kunnen. Det er heri, at et egentligt museum skabes. Samlingerne omfatter materielle levn fra  fortiden, som er indsamlet for at bevare eksempler på fortidens liv, tanker, opfindsomhed og kunstneriske udfoldelser. For museerne er indsamling en kontinuerlig proces, og den sker med henblik på at sikre og bevare for en fremtid.

Indhold i 2012-udgaven er:

Samlinger ved Odense Bys Museer
Torben Grøngaard Jeppesen

 H.C. Andersen og Jenny Lind
Ejnar Stig Askgaard

 En helt særlig dedikation
 - med en ekstra god historie!
Torben Grøngaard Jeppesen

 Historiske samlinger i 150-årigt perspektiv
Henrik Harnow og Anders Myrtue

 Digitaliseringen af Mønt- og Medaljesamlingen 2009-11
Anders Myrtue

 Danmarks industrielle miljøer
 - nationens samling af materielle levn fra industrialiseringen
Henrik Harnow

 Historisk rids af magasinets genstande og placering
Dorte Gramtorp

 Hvem samler de for?
- eksempler på lægmænds bidrag til Odense Bys Museers oldsagssamling
Jesper Hansen og Mogens Bo Henriksen

 Kunstsamlingen ved Carl Nielsen Museet
Per Seesko og Ida-Marie Vorre

Medlemmer af Museumsklubben Odense Bys Museer modtager bogen gratis.

 

 Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-58-3
Fynske Minder 2012
kr. 250,00
Udgivelsesår:
2012
Sidetal:
192
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-87345-41-5
Anne Marie Carl-Nielsen
kr. 98,00
- en registrant over billedhuggerens værker

Anne Marie Carl-Nielsen er en af dansk kunsts helt store billedhuggere. Hendes værk er først og fremmest repræsenteret på det museum i Odense Bys Museers regi, der - nok ikke helt retfærdigt - alene bærer hendes mand, den verdensberømte komponist, Carl Nielsens navn.
At Odense Bys Museer ...

Læs den fulde beskrivelse

Anne Marie Carl-Nielsen er en af dansk kunsts helt store billedhuggere. Hendes værk er først og fremmest repræsenteret på det museum i Odense Bys Museers regi, der - nok ikke helt retfærdigt - alene bærer hendes mand, den verdensberømte komponist, Carl Nielsens navn.
At Odense Bys Museer i det hele taget er i besiddelse af denne store samling af Anne Marie Carl-Nielsens værker skyldes hendes og Carl Nielsens to døtre, Irmelin Eggert Møller og Anne Marie Telmányi. De to søstre henvendte sig i 1964 til Odense byråd med tilbud om, at byen kunne arve deres "nielseniana", dvs. Carl Nielsen-parrets righoldige indbo, såfremt man etablerede et museum for ægteparret Carl Nielsen. En aftale herom blev bragt i stand, således at man i forbindelse med fejringen af Odense bys 1000 års jubilæum i 1988 kunne indvie Carl Nielsen Museet i den til formålet opførte sidefløj til Odense Koncerthus.
Allerede i 1984 påbegyndte museet en manuel registrering af de mange genstande, bohave, musikalier og kunstværker, der havde tilhørt ægteparret Carl Nielsen. Godt en snes år senere fandt man, at tiden nu var moden til for alvor at sætte fokus på billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, herunder at tilvejebringe en ny, selvstændig digital registrant over hendes værker. Dette begrunder sig først og fremmest på kvaliteten af hendes arbejder, men også på at der næppe var nogen anden kvindelig kunstner herhjemme, der med så stor energi og så megen pondus formåede at give sine mandlige kolleger kamp til stregen med hensyn til at magte det kraftbetonede billedhuggerarbejde. Således konkurrerede hun sig blandt andet til en af fagets allermest prestigefyldte opgaver, en rytterstatue af en konge, nærmere betegnet af Christian IX. Denne bronzeskulptur i overnaturlig størrelse står på Christiansborgs Ridebane.

Den 560 sider store skildrer indledningsvis Anne Marie Carl-Nielsen liv og virke. Hvorefter følger 14 tematiske kapitler, der behandler hendes righoldige produktion, der først og fremmest tæller skulpturelle arbejder. Billedhuggerens virke spænder fra offentlige som bronzedøre til Ribe Domkirke og rytterstatuen af Christian IX over konkurrenceudkast til forskellige offentlige monumenter til portrætter, sportsmotiver og dyr. Sluttelig gives et indblik i hendes evner som tegner og formgiver af bogomslag m.m. Hvert af kapitel indledes med en kort beskrivelse af Anne Marie Carl-Nielsens håndtering af temaet, hvorpå følger en opregning - dvs. en registrering - de mange arbejder, hun har skabt inden for området. Det skal bemærkes, at bogen har et righoldigt billedmateriale, som i sig selv vil appellere til kunstinteresserede, der ønsker at vide mere om den markante billedhuggers virke. Mange af disse billeder er samtidige fotos, der dokumenterer hendes uforfærdede omgang med dyr samt hendes arbejde i atelier og værksted.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87345-41-5
Anne Marie Carl-Nielsen
kr. 98,00
Udgivelsesår:
2010
Sidetal:
557
Oplag:
Vægt:
ISBN: 978-87-78384-99-7
Carl Nielsen - life and music
kr. 68,00

Carl Nielsen (1865-1931) - Denmark's greatest composer - was born on the island of Funen by poor parents in a small and defeated country. However modest his childhood, he later wrote music on a large scale: operas, symphonies and other orchestral pieces. He produced music from a fundamental beli...

Læs den fulde beskrivelse

Carl Nielsen (1865-1931) - Denmark's greatest composer - was born on the island of Funen by poor parents in a small and defeated country. However modest his childhood, he later wrote music on a large scale: operas, symphonies and other orchestral pieces. He produced music from a fundamental belief in its universal importance to mankind - he believed that through music it is possible to learn about right and wrong and about the necessary things in life. In his numerous songs he additionally worked his way into the basics of music and into the heart of every Dane. Carl Nielsen's music both respects simplicity and masters the great. It has won a wide audience, because the living music still creates new contexts in a changing world.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-78384-99-7
Carl Nielsen - life and music
kr. 68,00
Udgivelsesår:
1999
Sidetal:
95
Oplag:
3. oplag
Vægt:
ISBN: 978-87-87162-83-0
Fynske skillingsviser
kr. 68,00

Skillingsviserne var 1800-tallets populære nyhedsmedie. De bragte spændende historier - store som små - ud til folket. Fynske skillingsviser giver med 33 dramatiske historier fra hele det fynske område et interessant indblik i skillingsvisen som medium.

Viserne spænder over et udvalg fra...

Læs den fulde beskrivelse

Skillingsviserne var 1800-tallets populære nyhedsmedie. De bragte spændende historier - store som små - ud til folket. Fynske skillingsviser giver med 33 dramatiske historier fra hele det fynske område et interessant indblik i skillingsvisen som medium.

Viserne spænder over et udvalg fra de næsten ukendte til ørebaskerne, der blev rene landeplager - om kærlighed og krig, om mord og ugerninger.

Skillingsviserne er gengivet med noder og becifringer samt de oprindelige kuriøse træsnit - datidens salgsfremmende reklamespots - og afrundes med en historisk indføring i de enkelte begivenheder.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-87162-83-0
Fynske skillingsviser
kr. 68,00
Udgivelsesår:
2006
Sidetal:
167
Oplag:
1. oplag
Vægt:
ISBN: 978-87-78384-98-2
Carl Nielsen - livet og musikken
kr. 68,00

Carl Nielsen - Danmarks største komponist - blev født på Fyn af fattige forældre i et lille og slagent land. Var hans opvækst beskeden, skrev han til gengæld senere musik i stor målestok: operaer, symfonier og andre orkesterværker. Hans musik var skrevet ud af en grundlæggende tro på dens univer...

Læs den fulde beskrivelse

Carl Nielsen - Danmarks største komponist - blev født på Fyn af fattige forældre i et lille og slagent land. Var hans opvækst beskeden, skrev han til gengæld senere musik i stor målestok: operaer, symfonier og andre orkesterværker. Hans musik var skrevet ud af en grundlæggende tro på dens universelle betydning for mennesker - han troede på, at vi gennem musikken kunne lære om, hvad der var rigtigt og forkert, og om det nødvendige i tilværelsen. I sine mange sange skrev han sig tillige ind til det enkle og basale i musikken og ind i hjertet af alle danskere.

Carl Nielsens musik respekterer på én gang det enkle og erobrer det store. Den har vundet en stor plads blandt vor tids publikum, fordi denne levende musik stadig skaber nye sammenhænge i en verden under forandring.Skjul den fulde beskrivelse
ISBN: 978-87-78384-98-2
Carl Nielsen - livet og musikken
kr. 68,00
Udgivelsesår:
1999
Sidetal:
96
Oplag:
3. oplag
Vægt:
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer