Bålets betydning - Ligbrænding i Danmarks Oldtid belyst ved arkæologiske fund og ligbrændingseksperimenter

Projektet tager udgangspunkt i data fra arkæologiske undersøgelser af brandgrave og ligbrændingssteder fra Danmarks oldtid. Med afsæt i slutprodukterne fra kremeringen - hvad der kom ud af processen - formuleres en række grundlæggende spørgsmål: Hvor brændte man de døde, hvem gjorde det og hvordan foregik kremeringen? Besvarelsen af disse spørgsmål er en forudsætning for at kunne diskutere, hvorfor man praktiserede ligbrænding i oldtiden. Dette spørgsmål indtager dog ikke nogen central rolle i afhandlingen.  

I et komparativt studium bliver de arkæologiske data analyseret ved inddragelse af data fra skriftlige kilder og afbildninger fra Romerriget, fra etnografiske undersøgelser i Asien og Nordamerika samt fra beskrivelser af og regnskaber fra bålstraf-handlinger i tidligt moderne tid i Central- og Nordeuropa. Endvidere inddrages data og modeller fra pyrotekniske studier og fra retsmedicin.

Med udgangspunkt i den komparative analyse opstilles generelle modeller og teorier om ligbrændingens forudsætninger, forløb og produkter. Modellerne testes ved hjælp af data og observationer fra eksperimenter, hvor kroppe og knogler fra dyr samt knogler fra mennesker er kremeret i forskellige ligbålskonstruktioner og ovne. Nogle af disse forsøg er udført som en del af studiet, mens andre er gennemført af arkæologer, osteologer og retsmedicinere i Europa og USA.

Ligbrændingseksperimenterne har været helt afgørende for at kunne belyse ligbrændingens chaîne opératoire og dermed for at kunne vurdere forholdet mellem kulturelle (menneskelige) faktorer, pyrotekniske faktorer og naturlige faktorer i det arkæologiske materiale.  Eksperimenterne er endvidere den eneste indgang til at undersøge sanse- og følelsesmæssige aspekter af ligbrændingsprocessen.

 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer