Bålets betydning: Publikationer

Ligbrændingsstudier:

Henriksen, M.B. 2015: Kenotafer, ødelagte grave eller ofringer? Deponeringer og andre aktiviteter på ældre jernalders gravpladser. I: P. Foss & N. Algreen Møller (red.): De dødes landskab. Grav og gravskik i ældre jernalder i Danmark. Beretning fra et colloquium i Ribe 19.-20. marts 2013. Arkæologiske Skrifter 13, s. 183-214. København.

Henriksen, M.B. 2015: Bronzealderens ligbrændingssteder og brandgrave. Bidrag til Kulturstyrelsens strategi for bronzealderen.
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiske-arbejde/arkaeologiske-strategier/bronzealder/gravfund-i-bronzealder/

Henriksen, M.B. 2016: Forsøg med forhistorisk ligbrænding. - En eksperimentel tilgang til tolkningen af forhistoriske ligbrændingspladser og brandgrave. (I tryk, udkommer 2016 i antologi fra Universitetet i Uppsala).

Henriksen, M.B. 2016: Brændt, men ikke altid begravet. Vikingetidens ligbrændingssteder og brandgrave. I: H. Lyngstrøm & J. Ulriksen (red.): Vikingetidens gravfund. København (I tryk).

Henriksen, M.B. 2016: Experimental cremations - can they help us understanding prehistoric cremation graves? Studien zur Sachsenforschung. Warszawa (I peer review).

 

 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer