Bebyggelse i bronze- og jernalder: Publikationer

Følgende titler relaterer sig til projektet

Runge, M. og M.B. Lundø in press:
Toskibede huse fra neolitikum og tidlig bronzealder i Odense Bys Museers ansvarsområde
Udgives i seminarrapport fra Kroppedal Museum og Københavns Universitet.

Harvig. L., M. Runge, M.B. Lundø 2014:
Typology and function of Late Bronze Age and Early Iron Age cremation graves - a microregional study.
Danish Journal of Archaeology.

Runge, M. (2014):
Forskning på museerne. Ph.d.-projektet "Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder".
Fynske Minder, s. 161-179

Runge, M. 2013:
Yngre bronzealders dødekult inden for et 350 hektar stort undersøgelsesområde sydøst for Odense.
I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Dødekulten i yngre bronzealders kulturlandskab. Seminarrapport fra seminariet "Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab" afholdt i Viborg, 8. marts 2011.
Yngre bronzealders kulturlandskab vol.3, 2013, s. 9-23.

Runge, M. 2012:
Yngre bronzealders bebyggelse inden for et 350 hektar stort undersøgelsesområde sydøst for Odense.
I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Bebyggelsen i yngre bronzealders kulturlandskab. Seminarrapport fra seminariet "Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab" afholdt i Holstebro, 10. marts 2011.
Yngre bronzealders kulturlandskab vol.2, 2012, s. 113-139.

Runge, M. 2012:
Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder.
Upubliceret ph.d.-afhandling.

Runge, M. 2011:
Nørre Hedegård - et dansk Pompei. Anvendelsen af bopladser med usædvanlige bevaringsforhold til perspektivering af det "ordinære" bopladsmateriale.
I: N.A. Møller, S.S. Qvistgaard & S.F. Jensen (red.): Nyt fra Vestfronten! Jyske bebyggelser fra ældre jernalder.
Arkæologiske Skrifter 10. København 2011, s. 51-69.

Andreasen, M. H., J. Kveiborg, R. M. Rau, M. Runge & C. Skriver 2011:
Offerfund fra bronzealderen.
Fynske Minder 2011, s. 83.

Jensen, P. M., M. H. Nielsen & M. Runge 2011:
Kornkamre fra bronzealderen,
Fynske Minder 2011, s. 72-75

Runge, M. & J. Trabska 2011:
Bronzealdermaling.
Fynske Minder 2011, s. 82.

Runge, M. 2010:
Kildehuse II - gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst.
Fynske Studier. Bind 23. (Med bidrag af Niels Lynnerup og Lise Harvig, Panum Instituttet, Peter Hambro Mikkelsen og Peter Mose Jensen, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling ved Moesgård Museum, Arne Jouttijärvi, Heimdal Archaeometry og Lone Bach Nielsen, Odense Bys Museer).

Trabska, J., A. Weselucha-Birczynskal, J. Zieba-Palus, M. Runge 2010:
Black Painted Pottery, Kildehuse II, Odense County, Denmark.
Spectrochimica Acta.

Henriksen, M. B. & M. T. Runge 2009:
Archaeological evidence of flax production 500 BC-1000 AD - examples from Funen, Denmark.
I: S. Karg (red.): Flax (Linum usitatissimum L.) - a natural resource for food and textiles for 8000 years. Cross- disciplinary investigations on the evolution and cultural history of flax and linen.
Communicating Culture. Workshop Info 1, s. 19-20. København

Runge, M. 2009:
Nr. Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder.
Nordjyllands Historiske Museum og Jysk Arkæologisk Selskab. (Med bidrag af Adam Hesel, Nordjyllands Historiske Museum, Peter Mose Jensen, Moesgård Museum, Peter Steen Henriksen og Jan Andreas Harild, Nationalmuseet, Kristian Dalsgaard, Geologisk Institut ved Aarhus Universitet, Inge Bødker Enghoff, Zoologisk Museum ved Københavns Universitet samt Niels Haue og Jørgen Lund, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet).

Runge, M. 2008:
Ørnens besejrer - nye aspekter af bronzealderens forestillingsverden.
Fynske Minder 2008, s. 161-175.

Nielsen, L. B. & M. Runge 2007:
Usædvanlige gravpladser fra bronzealder og vikingetid i Tietgen Byen, Odense Sydøst.
Fynboer og Arkæologi. Nr. 1 - Januar 2007, s. 2-20.

Runge, M. & P. S. Henriksen 2007:
Danmarks ældste hørindustri.
Fynske Minder 2007, s. 145-165.

 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer