Dalum papirfabrik - En historisk-arkæologisk undersøgelse af Dalum Papirfabrik

I november 2012 forlod den sidste rulle papir Dalum Papirfabrik - landets sidste papirfabrik. I den forbindelse foretog museet en større indsamling af genstande fra fabrikken. Et vigtigt aspekt af dokumentationen af fabrikkens virke var dog også beskrivelsen af det fysiske produktionsanlæg og den tilknyttede fabriksby. Med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og Odense Kommune forestod museet en historisk-arkæologisk undersøgelse af udvalgte bygninger samt foretog en udpegning af centrale bevaringsværdier med baggrund i en samlet kulturhistorisk registrering efter KIP-metoden og en arkitektonisk vurdering (SAVE) af anlæg og fabriksby.

Dalum Papirfabrik set fra luften. Til højre ses dele af den bevarede fabriksby.

Undersøgelsen mundede ud i en rapport, som kan læses her. Der arbejdes i øjeblikket på en artikel, hvor fabrikkens fysiske anlæg (produktion og fabriksby) og arbejdsgange undersøges med særlig vægt på samspillet mellem de fysiske omgivelser, teknologien, organisationsstrukturen og arbejdets hverdagspraksis, og hvordan dette samspil formede fabrikkens udvikling. Formålet er at kaste nyt lys over papirproduktionens historie og hvordan den teknologiske udvikling inden for denne type industri fandt sted i praksis - og dermed også at bidrage til en bredere diskussion af teknologihistoriske processer i dansk industrihistorie.

 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer