Odense Staalskibsværfts historie 1918-2012

Odense Staalskibsværft blev etableret i 1918 ved Odense Kanal og flyttede i 1959 til et område ved Odense Fjord, hvor et nyt stålskibsværft - Lindøværftet - med tilhørende nyanlagt by blev etableret. Værftet har gennem en årrække bygget verdens største containerskibe. I 2009 besluttede A.P. Møller - Mærsk, at værftet i 2012 skulle ophøre med at bygge skibe. En æra var dermed slut - ikke blot lokalt, men også nationalt. Værfter som Odense Staalskibsværft-Lindø var landets største industriarbejdspladser gennem størstedelen af det 20. århundrede. Værftets historie fortæller dermed en væsentlig historie om den danske industri og dens relation til det omgivende samfund.

Odense Staalskibsværfts afdeling i Havnegade set fra luften i 1957, få år før etableringen af Lindøværftet ved Munkebo.

Projektet behandler virksomheden og dens samfundsmæssige virkninger ud fra en række forskellige perspektiver: et virksomhedshistorisk perspektiv på ledelse og strategi - herunder samspillet mellem værftet og Mærsk-rederierne som den primære kunde, teknologihistoriske undersøgelser af værftets anlæg og skibe, et blik på arbejdsforhold og fagforeningernes betydning på værftet samt et byhistorisk blik på værftets medarbejderboliger og de dertil knyttede bydannelser i Odense og Munkebo.

Projektet er finansieret af en stor bevilling fra den A.P. Møllerske Støttefond. Undersøgelsens resultater er sammenfattet i et to-binds værk, som forventes at udkomme i foråret 2016. 

 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer