Odenses opståen: Arrangementer

1. august 2016
The emergence of Odense, the third largest city of Denmark. Methods, definitions and dynamics.
22th EAA Annual Meeting, Vilnius, Litauen. European Association of Archaeologists.
Vilnius, Litauen.

 

30. april 2016
Jagten på Odenses tidligste historie. Forskningens Døgn.
Odense.

 

12. marts 2016
Foredrag: De nye arkæologiske undersøgelser på vikingeborgen Nonnebakken, ved forskningscenterleder, ph.d. Mads Runge.
Sommerens undersøgelser ved Nonnebakken gav en række nye væsentlige oplysninger om vikingeborgens tilstand, konstruktion og funktion, ligesom et par usædvanligt fine fund tiltrak sig opmærksomhed. I foredraget gives en opdateret beskrivelse af borgen og den sættes ind i sin rette sammenhæng med vikingetidens andre store danske bygningsværker. Endelig relateres resultaterne til et igangværende forskningsprojekt om Odenses opståen.

Amatørarkæologiforeningen Harja, Odense

 

29. februar 2016
De nye arkæologiske undersøgelser på vikingeborgen Nonnebakken.
Odd Fellow Logen, Odense

 

10. februar 2016
Arkæologiske highlights fra Odenses tidligste historie
Åbning af CENTRUM, Odense Bys Museer

 

9. februar 2016
Nye undersøgelser ved vikingeborgen Nonnebakken i Odense.
Oldskriftselskabet, Nationalmuseet

 

26. januar 2016.
Foredrag: Odenses opståen - hvad kan arkæologerne fortælle? Ved museumsinspektør, ph.d.-stipendiat Mogens Bo Henriksen

I 1988 fejrede Odense sit 1000-års-jubilæum, men det man i virkeligheden markerede, var 1000-året for underskrivelsen af et dokument, hvor Odense nævnes første gang som en by med kirke og biskop. De seneste års massive arkæologisk undersøgelser i Odense og omegn har sammen med et målrettet forskningsfokus nuanceret synet på byens dåbsattest og dannet grobund for en omskrivning af byens tidlige historie. I to foredrag vil museet præsentere de nyeste resultater. 

Foredraget vil belyse Odenses forgængere, bydannelsens baggrund og etablering. Væsentlige spørgsmål er: Blev Odense virkelig grundlagt i slutningen af 900-tallet, eller havde der da allerede længe været bebyggelse på stedet? Hvorfor blev byen lagt der, hvor den ligger - og kunne vikingetidens skibe virkelig sejle ind til Odense? Blev byen anlagt ved Odins helligdom - eller fordi kongen havde en borg her?

Nordatlantisk Hus.

 

12. januar - 29. maj 2016.
Miniudstilling: Konge og kirke. Nye træk af Odenses tidligste historie

I sommerens løb har Odense Bys Museer foretaget udgravninger i to af de helt centrale institutioner i den tidligste fase af Odenses historie, nemlig vikingeborgen Nonnebakken og byens ældste domkirke, Skt. Albani Kirke. Miniudstillingen viser for første gang de usædvanlige genstande fra gravningerne.

Møntergården, Odense.

 

11. januar 2016
Nye arkæologiske undersøgelser på vikingeborgen Nonnebakken.
Odd Fellow Logen, Odense

 

7. december 2015, kl. 17-18.
Foredrag: Nye træk af Odenses tidligste historie. Udgravningen af bispegraven i Skt. Albani Kirke og ved vikingeborgen Nonnebakken ved forskningscenterleder, ph.d. Mads Runge og museumsinspektør Jakob Tue Christensen,.

I sommerens løb har Odense Bys Museer foretaget udgravninger af de helt centrale institutioner i den tidligste fase af Odenses historie, nemlig vikingeborgen Nonnebakken og byens ældste domkirke, Skt. Albani Kirke. Udgravningerne er væsentlige brikker i et igangværende forskningsprojekt, "Odenses opståen", hvor byens baggrund, datering og tidlige struktur analyseres. Undersøgelserne ved Nonnebakken frembragte væsentlige nye konstruktionsdetaljer, unikke fund og bragte os nærmere et svar på, om borgen er en regulær Trelleborg eller "blot" en ringborg. Udgravningerne ved Skt. Albani Kirke afdækkede bl.a. en unik bispegrav, placeret centralt i kirkens ældste fase, en trækirke fra 1000-tallet. Den afdøde er en af byens første bisper og graven slår fast, at kirken fra starten har fungeret som domkirke.

Dansk Selskab for Oldtids-og Middelalderforskning. Københavns Universitet. Nye KUA, Læderværelset på Saxo, lokale 12.03.07.

 

 

 

 

 

 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer