Møntergårdens bygninger

Museumskomplekset Møntergården består af en række helt unikke bygninger fra renæssancen og til i dag.

Møntergården er i dag et eksempel på en af byens fornemste ejendomme fra renæssancen. Den blev nyopført i 1646 af adelsmanden Falk Gøye, gift med Karen Bille. Som medgift fik Falk Gøye godserne Hvidkilde og Nakkebølle. Desuden var han Lensmand på Børglum Kloster og Hofmester på Sorø Akademi.

Møntergården, set fra Overgade

Møntergården har fået sit navn efter Møntestræde, hvor der omkring 1420 lå et møntværksted. Selve bygningen er opført som et bindingsværkhus i to stokværk med udskårne rosetter mod Overgade og Møntestræde. Væggene er murstensmalede, fordi mursten var finere end bindingsværk, og taget er dækket med gamle håndstrøgne vingetegl.

Detalje fraMøntergården

Møntergården var bybolig for landadelige familier. I midten af 1700-tallet blev den omdannet til købmandsgård med krambod og lagerrum. Senere, omkring 1860, blev der indrettet to butikker i forhuset, og lejligheder for flere familier. Bygningens tidligere fornemme præg gik herved tabt.

I 1930 købte Odense Kommune ejendommen af tømrermester H.J. Steffensen, for at føre den tilbage til sit oprindelige ydre. Gården har siden 1941 fungeret som byens museum.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer