Ejler Rønnows Gård

Mestermand Mas: Rab: 1547 Sancte Georgii Dag ii Odense vor jeg opreest af ny Eler Rønø

Denne tekst ses på porthammeren - bjælken over porten - ud mod Møntestræde. Teksten betyder på nudansk, at tømmermester Mads Rab den 23. april 1547 afsluttede opførelsen af gården for adelsmanden Ejler Rønnow. Ejler Rønnow ejede Hvidkilde Gods samt Fårevejle Gods. Rønnow var lensmand, blandt andet for Næsbyhoved Len og Sct. Hans Kloster i Odense. 

Ejler Rønnow døde i 1565, og herefter er kilderne lidt sparsomme. Det vides dog, at gården, der oprindelig lå på Nørregade 62, igennem tiderne har været ejet af købmænd, skomagere, kromænd og garvere. Fra 1829 til 1899 var der brændevinsbrænderi, og bygningen stod derefter til nedrivning. Odense Kommune købte den dog i 1900 og indrettede den til Fyens Folkemuseum i 1910. 

Bygningen blev flyttet til Møntergårdskomplekset i 1939. Byggeskikken er bindingsværk i to stokværk med knægte mod gaden. Der er højstolper mod gården samt tavl, der kun har ét skråbånd. Disse er middelalderlige træk, som vidner om bygningens opførelse i overgangstiden mellem middelalder og renæssance. De andre renæssancebygninger har to skråbånd i hvert tavl. 

Bygningen er fredet.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer