Falk Gøyes Gård

Falk Gøyes gård ligger ved Møntestræde, hvor der omkring 1420 også lå et møntværksted. Den blev opført i 1646 af adelsmanden Falk Gøye. Falk Gøye ejede godserne Hvidkilde og Nakkebølle på Sydfyn og var lensmand på Børglum Kloster og hofmester på Sorø Akademi.

Bygningen er opført som et renæssancebindingsværkshus i to stokværk med udskårne rosetter. Væggene er murstensmalede,fordi man ønskede at gøre det ellers grove murværk finere og mere regelmæssigt, end det var.

Falk Gøyes gård var bybolig for landadelige familier. I midten af 1700-tallet blev den omdannet til købmandsgård med krambod og lagerrum. Senere, omkring 1860, blev der indrettet to butikker i forhuset og lejligheder for flere familier. Bygningens tidligere fornemme præg gik derved tabt.

I 1930 købte Odense Kommune ejendommen af tømrermester H.J. Steffensen, for at føre den tilbage til det oprindelige ydre. Gården har siden 1941 tilhørt byens museum.

Bygningen er fredet.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer