Hus fra Skomagerstræde

Oprindeligt var bygningen sidehus i en stor købstadsgård fra omkring 1600. Det lå på hjørnet af Vestergade og Skomagerstræde (der lå langs den østlige side af Rådhuset). I 1908 blev huset revet ned. Kun facaden er bevaret, og denne blev rejst i Møntergårdskomplekset i 1983.

Huset var opført i bindingsværk. Facaden er på 12 fag i to stokværk med knægte. Der er portfag i hver ende. Syv fag rummer bevarede rosetter. I bygningen ses mange tegn på ombygninger. Ejeren var oprindelig Anne Urne, datter af rigskansler Axel Urne. Bygningen har blandt andet været beboet af flere købmænd. Den rummer i dag konserveringsværksteder for Odense Bys Museer.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer