Nyborgladen

Nyborgladen blev bygget i midten af 1600-tallet som bagbygning til en købmandsgård i Nyborg. Købmandsgården tilhørte i 1760'erne Caspar von Wessel, der var Tordenskjolds bror. I denne periode blev gården benyttet som bolig for kommandanter, og  Nyborgladen blev brugt som pakhus og stald. Op gennem 1800-tallet blev gården ejet af forskellige købmandsfamilier. Som et kuriosum kan det nævnes, at forfatteren Morten Korch dagligt havde sin gang i Nyborgladen, da han var købmandslærling i Nyborg i 1890´erne. 

Nyborgladen er opført i bindingsværk. Den har 13 fag med luger i stedet for vinduer, samt et rummeligt mansardtag. Lugerne var til ind- og udbringning af korn m.m. Ved opførelsen af den nye politistation i Nyborg i 1918-19 blev gården revet ned. Nyborgladen fik dog lov til at blive stående indtil 1950erne, hvor den blev flyttet til sin nuværende plads. I det indre er bygningen stærkt ombygget til udstillingsbrug.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer