Overgade 42

Forhuset er enten nyt eller resultatet af en omfattende ombygning fra 1847 til vognfabrik. Karatmager M.E. Jansen købte gården i 1842. Bygningen rummede logi for en række medarbejdere, foruden værkstederne. Med tiden flyttede også svendenes familier ind. 

I perioden fra 1852 til 1918 var ejerne murmester Frost, bager Jensen, bomuldsvæver Brodtrück, pottemager Poulsen og sadelmager Neumann. Anvendelsen har været typisk for købstads-erhverv, idet side- og baghuse blev tilføjet efter behov. I 1918 overtog bespisningsanstalten 'Samaritanen' ejendommen. De byggede store køkkener m.v.

Forhusets facade ud mod Claus Bergs Gade blev etableret i 1936. Dengang blev to fag fjernet i vest, for at udvide gaden (som dengang hed 'Mellemstræde'). Det ombyggede forhus savner derfor den tidstypiske detaljering. Side- og bagbygningen i bindingsværk, der før 1936 var en del af baggårdsmiljøet, står nu eksponeret ud mod Claus Bergs Gade. De repræsenterer dog stadig typisk side- og baghus bebyggelse fra slutningen af 1800-tallet med mange knopskydninger.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer