Overgade 52

Næsten hele bebyggelsen langs østsiden af Møntestræde blev nyetableret i 1797. Forhuset er på syv x fem fag i to etager. Bindingsværk for oven, der oprindeligt har været overpudset, og kvadrepudset grundmur for neden. Sidehuset (3a) (ti fag) langs Møntestræde er ligeledes i to etager. Det blev brugt til brænderivirksomhed (brændevin) og rummede fem værelser på første sal. Baghuset (3b) (syv x otte fag) midt i Møntestræde er også fra 1797. Det blev fra 1860 anvendt til farveri, og i 1892 blev det ved hjælp af nye skillevægge m.m. indrettet til beboelse. Såvel side- som baghus er bygget i bindingsværk med tegltag.

Forhuset blev anvendt som posthus frem til 1867. Derudover var huset indrettet til beboelse med lejlighed i stueetagen og fem værelser på 1. sal. I 1918 kom de store butiksruder ud mod Overgade.

Fra 1807 ejede vognmand og værtshusholder H. Frantzen ejendommen og fra 1811 til 1860 postmester Laursen. Ejendommen lå klods op ad Postgården, som blev revet ned, da Hans Mules Gade blev anlagt o. 1950.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer