9 - Bo og bygge

Dygtige håndværkere er med til at bygge renæssancens Odense. De opfører især huse i bindingsværk og gør brug af særlige teknikker og værktøj, der er skabt til formålet.
Foto: Kvorning Design & Kommunikation

At bygge et bindingsværkshus
Grundlæggende består bindingsværkshusets bærende konstruktion af et tømmerskelet, der bærer og afstiver bygningens tag og ydervægge. Bindingsværk bygges i moduler eller fag, der markeres af facadens stolper. De enkelte fag kan rumme døre og vinduer, eller de kan være fyldt ud med mursten, soltørrede sten, lerklinede fletvægge eller brædder.

Tømrerens værktøj
Bindingsværk er bygget op af mange forskellige stykker tømmer, der skal forarbejdes og tilpasses. En stor del af arbejdet med at omdanne den rå træstamme til bjælker, stråstivere eller stolper foregår med forskellige økser som bindøksen, bredbilen eller den tværstillede skarøkse. Herefter kommer processen med at samle de enkelte dele til et færdigt bygningsskelet. Med stemmejern og kølle udhugges tappe og taphuller, og samlingen fastgøres ved at gennembore den med et drilbor eller skebor og slå en trænagle igennem.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer