Error loading MacroEngine script (file: /OBM/HandlerJS.cshtml)
 

Anderseniana 2007

14. januar 2008

Tidsskriftet er netop udkommet og præsenterer en buket af indgangsvinkler til H.C. Andersens og hans værk

Siden 1933 er Anderseniana, det faglige tidsskrift om H.C. Andersen, udkommet en gang om året. Anderseniana giver alle med interesse for H.C. Andersen mulighed for at læse om en række forskellige aspekter af digterens liv og forfatterskab.

Årets udgave af skriftet, Anderseniana 2007, præsenterer en buket af indgangsvinkler til H.C. Andersen og hans værk.

To af artiklerne beskæftiger sig med digterens rejseliv og relation til udlandet: Professor Dieter Richter skriver om H.C. Andersens ophold på den italienske ø Capri, ud for Napoli med udgangspunkt i indrejselister og i digterens bemærkninger i de til stadighed bevarede gæstebøger fra hotel "Pagano". Og professor Per Nørnberg skriver om H.C. Andersens tilbagevendende besøg hos familien Serre i den lille by Maxen ved Dresden, hvor han knyttede stærke venskabelige bånd ikke mindst til huset frue, Frederikke Serre.

Andre to artikler omhandler mytedannelsen om digteren: Fhv. rektor, cand.psych. Hilding Ringblom diskuterer forskellige tolkninger af krydserne i H.C. Andersens dagbog og argumenter for at læse tegnene som kors og dermed som religiøse symboler. Og Ph.d. Bo Elbrønd-Bek påviser hvordan to teorier om H.C. Andersen som kongesøn kan læses som spejlinger af den såkaldte familieromansfantasi, ifølge hvilken barnet forestiller sig at være et forbyttet barn af adelige eller ophøjede personer - eksempler er Jesus, Tarzan m.fl.

Cand.mag. Kristoffer Verholt bidrager til årsskriftet med en sammenlignende tekstanalyse af de to eventyr "Sneedronningen" og "Iisjomfruen" set i fht. tidens litterære og kulturelle sammenhænge. Fil.dr. Lulu Salto Stephensen berører sammenhængen mellem liv og værk, idet hun beskriver digterens begejstring for samtidens havekunst og hvordan han omsatte fakta og observationer om dette emne til ren poesi i sine eventyr.

Årsskriftets indledende artikel beskæftiger sig med portrætteringen af H.C. Andersen: museumsinspektør Ane Grum-Schwensen beskriver 20 enestående fotografiske portrætter af digteren og H.C. Andersens Hus' erhvervelse af dem.

Anderseniana 2007 er udgivet af Forlaget Odense Bys Museer. Årsskriftet er 134 sider stort og koster kr. 180,-. Det kan købes i museumsbutikken i H.C. Andersens Hus, ved henvendelse til Odense Bys Museer eller på museumsbutikken online.

Yderligere information fås ved henvendelse til overinspektør Ejnar Askgaard på telefon 6551 4658 / esas@odense.dk.


 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer