Stor donation fra A.P. Møller Fonden til udbygning af Møntergården

20. november 2008

Udbygning af det kulturhistoriske museum Møntergården i Odense kommer flot fra start med stor donation fra A.P. Møller

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har valgt at støtte et nyt museumsbyggeri med 45 mio. kroner. Odense Kommune har afsat 30 mio. kr. til formålet og med de to bevillinger vil det kunne lade sig gøre at opføre en ny udstillingsbygning i tilknytning til det kulturhistoriske museum Møntergården. Konkret er det planen, at bygningen skal opføres langs Hans Mules Gade og dermed bidrage til at genskabe gårdmiljøerne i Møntergårdskarreen.

Møntergården set fra Overgade

Den nye udstillingsbygning er første etape i en udbygningsplan, der skal resultere i et samlet historisk hovedmuseum for Odense Bys Museer. De første arkæologiske udstillinger åbnede for et par år siden, og i sommeren 2009 åbner en ny permanent udstilling om middelalder og renæssance i eksisterende, fredede renæssancebygninger. Det nye byggeri skal give rum til udstillinger om tiden fra renæssancens afslutning og frem til i dag.

Etablering af udstillingerne er det ene ben i Odense Bys Museers formidlingsstrategi, som også rummer formidling i byens rum, rundt i landskabet og på internettet. Målet med strategien er at sammentænke udstillinger med de faktiske historiske lokaliteter og en netbaseret viden, så de forskellige elementer understøtter og forstærker den samlede historiske skildring og tilgodeser, at der er mange indgange til at opleve fortidens fantastiske fortællinger.

Odense Bys Museers har længe arbejdet frem mod at skabe den rigtige model for et samlet historisk museum. Nu er en utrolig spændende og nyskabende løsning inden for rækkevidde. Odense Bys Museer rummer enorme samlinger fra Fyns og Odenses ældste tider til i dag. Det bliver nu muligt at udstille de væsentligste heraf og gennem moderne formidling sætte genstandene ind i en historisk sammenhæng.

Med den stærkt stigende interesse for at bevare bykerner, bevare gamle huse og bygningsmiljøer og befolkningens øgede interesse for at opleve og lære om historien 'på stedet' og 'i autentiske byrum' vil Møntergårdskarreen med dens bevarede og udbyggede miljø blive en enestående historiefortællende ramme. Et middelalderligt stræde - Møntestræde - skal danne museumskompleksets centrale akse og være én af flere indgange  med en fri 'sivestruktur' mellem de forskellige udstillingsbygninger, nye som gamle. Historieformidling på museet og i byen skal bindes sammen gennem etablering af historiske ruter til udvalgte steder i byen, f.eks. frilagte dele af det ellers forsvundne Sortebrødre Kloster, kongegravene på Gråbrødre Torv og voldstedet Næsbyhoved Slot.

Odense Byråd gav for to år siden startskuddet til planlægning af Møntergårdens udvidelse med en bevilling på 2 mio. kr. Den samlede plan omfatter udover nybyggeri tillige ombygning og udnyttelse af eksisterende bygninger inden for den gamle karre, der omkranses af Overgade, Hans Mules Gade, Sortebrødre Torv og Claus Bergs Gade. Det fremtidige museum vil komme til at rumme over 3.000 m2 udstillinger. Udover øvrige publikumsfaciliteter og udnyttede gårdmiljøer skal Møntergårdskarreen fungere som Odense Bys Museers hovedsæde. 

Opførelse af en ny stor bygning placeret blandt gamle fredede og bevaringsværdige bygninger kræver naturligvis en helt særlig arkitektonisk og materialemæssig løsning. Derfor udskrives en arkitektkonkurrence, der skal løse denne udfordring. De indledende undersøgelser og analyser er iværksat, og en arkitektkonkurrence kan afsluttes i 2009. Selve byggearbejdet forventes påbegyndt i 2010 og vil dermed være en utrolig flot markering af Odense Bys Museers 150 års jubilæum dette år.

I anledning af donationen fra A.P. Møllers Fond udtaler formanden for Odense Bys Museers bestyrelse, rådmand Anker Boye:
"Det er med meget stor glæde, at vi har modtaget den betydelige donation fra A.P. Møllers Fond. Med de 75 mio. kr. fra fond og by er det nu muligt at realisere den første store etape af udbygningen af Møntergården som Odenses historiske museum. Møntergården vil blive et unikt element i Odenses mest markante kultur- og turistkvarter, der tillige rummer H.C. Andersens Hus, Børnekulturhuset Fyrtøjet, Carl Nielsen Museet, Odense Koncerthus og inden længe et stort nyt musik- og teaterhus og et nyopført musikkonservatorium."


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, Odense Bys Museer, på tlf. 6551 4600, mobil 2090 1310 eller email: tgj@odense.dk.

Se indslag fra TV2 Fyn den 20.11.08.


Pressefoto. Klik på billederne for høj opløsning og gem ved højreklik, eller kontakt marketingchef Lene Pedersen, lenp@odense.dk /6551 4616.
 
 
 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer