Fyns Kunstmuseums Athene-skulptur restaureres

20. maj 2008

Athene-skulpturen på toppen af Fyns Kunstmuseum gennemrestaureres efter bevilling fra Kulturarvsstyrelsen og støtte fra Fondet til Fynske Kulturminders Bevaring

Athene

Kunstner: Aksel Hansen
Fotograf: Torben Holst, Nationalmuseet

Mandag den 26. maj kl. 10.00 parkeres en kæmpe kran foran Fyns Kunstmuseum for at hejse den store Athene-figur, der står på toppen af bygningen, ned. Denne proces er imidlertid hverken helt enkel eller helt billig. Til at tage vare på skulpturen har museet allieret sig med Nationalmuseets konservator, Torben Holst. For efter nedtagningen skal Athene gennemrestaureres på konservatorværkstedet i Brede. Da museet ikke selv har kunnet magte økonomien i det dyre restaureringsprojekt, har vi søgt og fået støtte dels fra Kulturarvsstyrelsen ENB-bevilling og dels fra Fondet til Fynske Kulturminders Bevaring.

Se indslag fra TV2 Fyn om nedtagningen af Athene.

Da Odense i 1885 fik sin første museumsbygning, det nuværende Fyns Kunstmuseum på Jernbanegade, blev alle sejl sat til. Museets eksteriør blev udstyret med et omfattende billedprogram, der skulle fortælle om de kunst- og kulturhistoriske samlinger, der rummedes inden døre. Museumsbygningen blev meget passende kronet af en skulptur forestillende Athene, der var det antikke Grækenlands gudinde for blandt andet kunst og videnskab. For fint skulle det være. Men skulpturer i 3-4 meters højde var kostbare, så derfor tyede man til fremstilling i zink frem for i det mere kostbare og langtidsholdbare bronze.

Igennem de senere år er Athene-figuren, der er skabt af den odenseanske billedhugger, Aksel Hansen (1853-1933), blevet stadig mere skæmmet. Vind og vejr har tæret på skulpturens overflade, således at selve zinkmaterialet er blevet stadig tyndere, hvorved de mange tinlodninger er kommet til at fremtræde stadig tydeligere som uskønne linier på kryds og tværs af figuren. Hvad værre er: Man kunne frygte, at skulpturens indre jernskellet ikke længere er, hvad det burde være. Med andre ord, er vi begyndt at blive bekymrede for, om hele eller dele af den store og tunge skulptur en dag ville falde ned.

I forbindelse med renovering af museumsbygningens tag for et par år siden har vi derfor benyttet lejligheden til at få Athene undersøgt af Nationalmuseets konservatorer med metal som speciale. De har netop indhøstet erfaringer med restaurering af de store zinkfigurer forestillende kirkefædrene, der optræder på ballustraden af Marmorkirken i København. Aksel Hansen har også bidraget med et værk til denne fornemme bygnings udsmykning, nemlig med kirkefaderen Ambrosius. Han er nu blevet konserveret og fremtræder med en smuk, sandstenslignende overflade, hvilket man kan se, hvis man begiver sig til Frederiksstaden. Ambrosius står nemlig endnu på det indhegnede område omkring kirken og venter på at blive sat op på plads igen.

Hvad angår Anthene-figuren fra Fyns Kunstmuseum, er der endnu ikke taget stilling til, om hun skal have samme overflade som kirkefaderens, eller om hun skal fremstå i bronzelignende iklædning. Vi håber, konservatorne kan finde spor efter den oprindelige overfladebehandling, så den kan blive reetableret. Men indtil videre må vi væbne os med tålmodighed. Athene kommer først retur til  efteråret. Vi glæder os til at se hende i smuk og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Yderligere information fås ved henvendelse til samlingschef Anne Christiansen på telefon 6551 4640 eller ajc@odense.dk.

Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 13, 5000 Odense C.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer