Utroligt fund af to 3000 år gamle bronzesværd

20. oktober 2008

Arkæologer fra Odense Bys Museer har ved en arkæologisk undersøgelse ved Røjle på Nordvestfyn fundet to meget velbevarede bronzesværd.

Arkæologer fra Odense Bys Museer har ved en arkæologisk undersøgelse ved Røjle på Nordvestfyn fundet to meget velbevarede bronzesværd fra ca. 1000 f.Kr., svarende til bronzealderens midte. Sværdene var nedlagt i en nedgravning som et offer på en boplads.

De usædvanligt velbevarede og næsten identiske sværd er godt 90 cm lange og må have tilhørt krigere med en høj position. Sværdene har haft et greb af træ eller horn og har udgjort markante prestigesymboler foruden at være mandens hovedvåben. Sværdene blev i forbindelse med ofringen brækket i tre-fire dele, måske for at markere overgangen til livet hinsides.

Det er første gang, man i Danmark finder et offer med to sværd på en boplads og fundet vidner om, at bopladsen må have haft en særlig betydning. En række fine fund fra nærområdet indikerer, at det nordvestfynske område generelt set har været præget af en vis rigdom i bronzealderen.


Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Mads Runge på tlf. 20901327.
 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer