Forundersøgelser til Odenses nye musik- og teaterhus går igang!

07. november 2008

COWI og Odense Bys Museer indleder forundersøgelserne på koncerthusgrunden

COWI og Odense Bys Museer indleder mandag den 10. november forundersøgelserne på koncerthusgrunden - den nuværende parkeringsplads mellem Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade.

Parkeringspladsen forundersøges i fire etaper, som en efter en vil være afspærret i perioden fra mandag d. 10. november (uge 46) og frem til fredag den 20. februar (uge 8). Se også kort over de fire etaper. De øvrige dele af pladsen kan benyttes som hidtil.

Med en fælles forundersøgelsespolitik samles flere spredte forundersøgelser i én periode, hvorved der samlet set spares både tid og penge.

COWIs del af forundersøgelsen, der er foranlediget "Regulativ for jordflytning i Odense Kommune" jf. § 50 i Lov om forurenet jord, består af en række boreprøver, der skal sikre, at der i forbindelse med anlægsarbejdet ikke ukontrolleret spredes forurenet jord fra arealet.

Odense Bys Museers del af forundersøgelse er foranlediget af Museumsloven § 25 om frivillige forundersøgelser, der skal sikre, at eventuelle fortidsminder er kendt og undersøgt, så anlægsarbejdet ikke efterfølgende stoppes eller sinkes. Museets forundersøgelse består af en række mindre søgegrøfter, der skal afsløre området historie frem til anlæggelsen af P-pladsen.

Der er således ikke tale om det første spadestik, men om et forarbejde der medvirker til at sikre, at arbejdet med det nye koncerthus vil kunne forløbe planmæssigt fra det første spadstik.

Vil du vide mere om forundersøgelser forud for byggeri og andet anlægsarbejde, kan du finde oplysninger på Odense Kommunes hjemmeside under Miljø - jordhåndtering og på Odenses Bys Museers hjemmeside under Arkæologi - arkæologisk guide til bygherrer.

For yderligere oplysninger kan du kontakte:
Projektleder Lotte Andersen, COWI, loa@cowi.dk
eller museumsinspektør Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer, tlf. 20 90 13 21, jtc@odense.dk

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer