Første resultater fra georadarundersøgelse i Kongens Have

14. april 2008

Læs mere om de første resultater af den georadarundersøgelse, som Odense Bys Museer, i samarbejde med geofysiker Flemming Barlach, iværksatte ved årets begyndelse

Kongens Have anno 1717

Ved årets begyndelse iværksatte Odense Bys Museer, i samarbejde med geofysiker Flemming Barlach, en georadarundersøgelse i Kongens Have ved Odense Slot. Undersøgelsen skulle bl.a. afsløre om der kunne påvises rester efter den nu forsvundne store ladegård fra middelalderen og renæssancen. Det var også håbet, at voldgraven mellem Slottets vestfløj og Mediehuset Fyens Stiftstidende kunne genfindes. Endelig skulle området omkring Sankt Hans Kirke studeres nøje, for eventuelt at påvise bygningsrester og grave der.

Vi kan nu løfte sløret for en del resultater:
- Det er indtil nu ikke lykkedes at påvise store bygninger i haven. De kan være fjernet meget grundigt omkring 1720, men burde alligevel have afsat sig trykspor. Det er derfor en sandsynlig hypotese, at arealet simpelthen er blevet udjævnet ved afgravning, fx da barokhaven blev etableret ca. 1730. Dette resultat er bl.a. væsentligt for arkæologerne, da man ellers kunne have forudset meget omfattende arkæologiske undersøgelser.

- Det man kan se i haven er spor efter talrige stier som blev lavet i 1800-tallet, da haven blev omlagt til romantisk have. Der er også tydelige levn af en sø, som kan ses på ældre kort, og som dannede forgænger for 1800-tallets store dam. I området nord for staudehaven, har der vist sig en uregelmæssighed på radarplottet. Det er muligvis rester af voldgraven eller den bæk, som løb der.

- Med hensyn til bygninger, peger noget på, at der har stået en 7x10 meters konstruktion lidt syd for rytterstatuen. Men vigtigere er det, at der er tydelige tegn på hjørnet af bygningen mellem brandstationsgården og området syd for kirken.

- Dette område har også vist sig særlig spændende, fordi det måske er lykkedes at konstatere tilstedeværelsen af en række grave i ca. 1,5 meters dybde. Billederne, som er optaget en 100-spors superscanner er så detaljerede, at man måske kan se hvor kistens hoved- og fodende er. Kristne grave har hovedet i vest, så man i opstandelsens øjeblik ser solen i øst.
Vi er slet ikke sikre på alle resultater endnu, konstaterer overinspektør Anders Myrtue. Georadarbilleder er ikke så lette at fortolke som almindelige billeder. Der er tale om en slags reflekser uden skarpe konturer. Når vi er helt færdige med scanningerne, tegner der sig forhåbentlig ret klare tolkningsmuligheder.     

Yderligere information fås ved henvendelse til overinspektør Anders Myrtue på tlf. 2232 8672
 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer