Arkitektkonkurrencen er skudt igang

09. februar 2009

Arkitektkonkurrencen om ny udstillingsbygning til Møntergården er nu annonceret

Møntergården er under udvikling til et samlet historisk museum og hovedsæde for Odense Bys Museer. Udviklingen skal ske med respekt for og anvendelse af det eksisterende historiske bygningsmiljø, der omfatter såvel fredede som bevaringsværdige bygninger fra renæssancen og fremefter. Første etape er tilføjelse af en ny tidssvarende udstillingsbygning af høj kvalitet, der skal skabe inspirerende rammer for museets formidling af byens og regionens historie fra de ældste tider til i dag.

Møntestræde

Den nye bygning skal arkitektonisk være en flot ramme om den historiske formidling, give besøgende en god og unik oplevelse og sikre bevaringen af de værdifulde genstande og kunstværker. Bygningen skal have en markant, men i forhold til omgivelserne afstemt synlighed i bybilledet, og der skal ved udformningen tages hensyn til dens placering som 'in-fill' i forhold til stedets historiske bygninger med store arkitektoniske og bymæssige kvaliteter. For den besøgende skal bygningen signalere åbenhed, være æstetisk smuk og have et behageligt klima.

Som en del af arkitektkonkurrencen skal der udarbejdes en helhedsplan for hele Møntergården. Planen skal anvise, hvorledes den nye bygning kan indgå i en udvikling af det samlede museumskompleks, der styrker den funktionelle og arkitektoniske sammenhæng med byen og gennem bygningsmæssige udvidelser og udnyttelse af gårdrum understøtter den historiske formidling samt skaber en spændende oase med cafémiljø og rammer for historiske og kulturelle arrangementer.


Det samlede etageareal for nybygningen inkl. kælder er ca. 2.200 m2.

De samlede håndværkerudgifter for nybygningen og de nært tilknyttede udearealer inkl. rådgiverhonorar er ca. 45 mio. kr. eksklusiv moms.

Konkurrencen er en to-faset projektkonkurrence, hvor der i første runde indbydes 6-10 teams.

EU-bekendtgørelsen.


Fristen for anmodning om deltagelse er 26. februar 2009 kl. 12.00 og skal fremsendes til:


Odense Kommune, Att. Jette Flinch Nyrop, Arkitekt maa / Kulturkonsulent, DK-5000 Odense C. Tlf.  +45 65512804. E-post: jfn@odense.dk.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer